NEW Phân Biệt Merger Là Gì, Nghĩa Của Từ Merger, Merger Là Gì, Nghĩa Của Từ Merger

Hello quý khách. Hôm nay, tôi mạn phép đưa ra đánh giá chủ quan về kinh nghiệm, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống bằng nội dung Phân Biệt Merger Là Gì, Nghĩa Của Từ Merger, Merger Là Gì, Nghĩa Của Từ Merger

Phần lớn nguồn đều đc lấy thông tin từ các nguồn website lớn khác nên sẽ có vài phần khó hiểu.

Mong mỗi người thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá bên dưới bình luận

Khuyến nghị:

Quý độc giả vui lòng đọc nội dung này ở nơi riêng tư kín để đạt hiệu quả tốt nhất
Tránh xa toàn bộ những thiết bị gây xao nhoãng trong công việc đọc bài
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ update liên tiếp

Sáp nhập (tiếng Anh: Merger) có thể hiểu là sự hợp nhất của hai hoặc nhiều công ty, theo đó tài sản và nợ phải trả của công ty nhận sáp nhập sẽ được chuyển sang công ty nhận sáp nhập.

Bạn đang xem: Sáp nhập là gì?

*

Merger (Hợp nhất)

Định nghĩa

See also  NEW Cấu Trúc Và Cách Dùng “ Provided That Là Gì, Provided (That)

Hợp nhấttrong tiếng anh là Hợp nhất. Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể hợp nhất thành một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển nhượng toàn bộ tài sản. , quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp đối với công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty nhận sáp nhập.

(Theo Điều 195, Luật Doanh nghiệp 2014)

Các điều khoản liên quan

Sáp nhập và mua lại(trong tiếng anh là Sáp nhập và mua lại, viết tắt: CON MA) là một thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả việc hợp nhất các công ty hoặc tài sản thông qua các loại giao dịch tài chính khác nhau, bao gồm sáp nhập, mua lại, hợp nhất, chào mua, mua lại doanh nghiệp

(Theo Investopedia, Mua bán và Sáp nhập – M&A)

Thủ tục hợp nhất

Thủ tục sáp nhập công ty được quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

a) Các công ty có liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ của công ty nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; kế hoạch sử dụng lao động; phương thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập;

See also  NEW Hướng Dẫn Cách Rút Tiền Từ Skrill Về Ngân Hàng Việt Nam Chi Tiết (Mẹo Hay)

b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty có liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và đăng ký kinh doanh công ty bị sáp nhập theo quy định. của Luật này. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông qua;

c) Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty bị sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.

Xem thêm: Định thời Cutloss là gì? Khi nào bạn nên cắt lỗ? Cắt lỗ là gì

See also  NEW Các Loại Sữa Non Trên Thị Trường, Top 15+ Loại Sữa Non Tốt Nhất 2021

Trường hợp đặc biệt

– Trường hợp sự hợp nhất theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì người đại diện theo pháp luật của công ty phải thông báo với cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp Luật Cạnh tranh có quy định khác.

Xem thêm: Tiền Không Đủ Điều Kiện Lưu Thông Và Quy Luật Lưu Thông Tiền

– Các trường hợp cấm sự hợp nhất các công ty mà công ty bị sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường liên quan, trừ trường hợp Luật Cạnh tranh có quy định khác.

Nguồn tổng hợp

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thể Thao Dã Ngoại

Leave a Comment