NEW Mã Bưu Điện Đạ Tẻh Tỉnh Lâm Đồng Mới Nhất 2021, Mã Bưu Điện Đà Lạt Tỉnh Lâm Đồng Mới Nhất 2021

Chào bạn đọc. Hôm nay, Thái Sơn xin chia sẽ về chủ đề mẹo vặt trong đời sống qua bài viết Mã Bưu Điện Đạ Tẻh Tỉnh Lâm Đồng Mới Nhất 2021, Mã Bưu Điện Đà Lạt Tỉnh Lâm Đồng Mới Nhất 2021

Đa số nguồn đều đc lấy thông tin từ những nguồn trang web nổi tiếng khác nên sẽ có vài phần khó hiểu.

Mong mỗi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá dưới bình luận

Khuyến nghị:

Mong bạn đọc đọc nội dung này ở nơi riêng tư riêng tư để đạt hiệu quả nhất
Tránh xa toàn bộ những thiết bị gây xao nhoãng trong các công việc đọc bài
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ cập nhật thường xuyên

Lam Dong postal code has just been updated and converted from 6 numbers to 5 numbers according to the regulations of the Postal Department. Specifically, the general postal code of Lam Dong is 66000. This is the general postal code of Lam Dong province, but in each post office of the province will be

You are viewing: Latest postal code in Lam Dong province 2021

Postal code Lam Dong has just been updated and converted from 6 numbers to 5 numbers according to the regulations of the postal department. Specifically, the common postal code of Lam Dong is 66000. This is the common postal code of Lam Dong province, but each post office of the province will be assigned a separate code and will not be duplicated. Assigning postcodes to each post office in Lam Dong province makes the process of shipping and receiving goods faster, without being lost.

Looking at the Zip Code of the post offices of Lam Dong province, you will know clearly where the post office is located, in which district in the province and who is the object assigned the code. Therefore, when filling in the information about the Zip / Postal Code at the post offices of Lam Dong province, you need to pay attention to this issue to avoid the loss of parcels due to the wrong postcode!

See also  NEW Nghĩa Của Từ Remnant Là Gì, Remnant Trong Tiếng Tiếng Việt

*

Summary of Zip Codes of post offices in Lam Dong province

Latest update of Lam Dong postal codes, Zip codes of post offices in Lam Dong

Currently, in Lam Dong province, there are 10 districts and 2 cities, including: Da Lat city, Lac Duong district, Dam Rong district, Lam Ha district, Bao Lam district, Bao Loc city, Cat Tien district, Da district Teh, Da Huoai district, Di Linh district, Duc Trong district, Don Duong district.

Information about Zip/Postal Codes at post offices in Lam Dong province will be sent to you shortly:

Postal codes of administrative centers in Lam Dong

first BC. Center of Lam Dong province 66000
2 Provincial Party Committee Inspection 66001
3 Organizing Committee of the Provincial Party Committee 66002
4 Propaganda Department of Provincial Party Committee 66003
5 Provincial People’s Committee 66004
6 Department of Internal Affairs of the Provincial Party Committee 66005
7 Party Committee of the agency block 66009
8 Provincial Party Committee and Office of the Provincial Party Committee 66010
9 Party Committee of business block 66011
ten Lam Dong Newspaper 66016
11 People’s Assembly 66021
twelfth Office of the National Assembly Deputies 66030
13 Provincial People’s Court 66035
14 Provincial People’s Procuracy 66036
15 People’s Committee and Office of People’s Committee 66040
16 Industrial and commercial facilities 66041
17 Department of Planning and investment 66042
18 Department of Labor, War Invalids and Social Affairs 66043
19 Foreign Service 66044
20 Financial Department 66045
21 Information and communication facilities 66046
22 Department of Culture, Sports and Tourism 66047
23 Provincial police 66049
24 Department of Fire Prevention and Fighting 66050
25 Department of Internal Affairs 66051
26 Department of Justice 66052
27 Education and training 66053
28 Transportation facilities 66054
29 Department of Science and Technology 66055
30 Department of Agriculture and Rural Development 66056
thirty first Resource base and environment 66057
32 Facility construction 66058
33 Health service Dept 66060
34 Military command 66061
35 Ethnic Affairs 66062
36 State Bank Provincial Branch 66063
37 Provincial Inspector 66064
38 Provincial School of Politics 66065
39 Representative agency of Vietnam News Agency 66066
40 Provincial Radio and Television Station 66067
41 Provincial Social Insurance 66070
42 Department of Taxation 66078
43 Customs Department 66079
44 Department of Statistic 66080
45 Provincial State Treasury 66081
forty six Union of Science and Technology Societies 66085
47 Union of Friendship Organizations 66086
48 Union of Literature and Arts Associations 66087
49 Provincial Labor Confederation 66088
50 Provincial Farmers’ Association 66089
51 Provincial Fatherland Front Committee 66090
52 Provincial Youth Union 66091
53 Provincial Women’s Union 66092
54 Provincial Veterans Association 66093

Postal code of Da Lat city – Lam Dong

first BC. Da Lat city center 66100
2 Municipal 66101
3 People’s Assembly 66102
4 People’s Committee 66103
5 Fatherland Front Committees 66104
6 P. 8 66106
7 P. 7 66107
8 P. 6 66108
9 P. 2 66109
ten P. 1 66110
11 P. 9 66111
twelfth P. 12 66112
13 P. 5 66113
14 X. Ta Nung 66114
15 P. 4 66115
16 P. 3 66116
17 P. 10 66117
18 P. 11 66118
19 X. Xuan Tho 66119
20 X. Xuan Truong 66120
21 X. Station 66121
22 BCP. Da Lat 66150
23 BC. KHL Dalat 66151
24 BC. Phu Dong Thien Vuong 66152
25 BC. Phan Dinh Phung 66153
26 BC. Phan Chu Trinh 66154
27 BC. Quang Trung 66155
28 BC. Thai Phien 66156
29 BC. Tran Phu 66157
30 BC. Earth Bridge 66158
thirty first BC. Provincial administrative center 66198
32 BC. System 1 Lam Dong 66199
See also  NEW Olymp Trade Tiếng Việt - Olymp Trade — Sàn Giao Dịch Trực Tuyến

Post office codes in Lac Duong district – Lam Dong province

first BC. Lac Duong district center 66200
2 District Commissioner 66201
3 People’s Assembly 66202
4 People’s Committee 66203
5 Fatherland Front Committees 66204
6 TT. Luoyang 66206
7 X. Da Sar 66207
8 X. Lat 66208
9 X. Don’t Forget 66209
ten X. Da Nhim 66210
11 X. Da Chais 66211
twelfth BCP. Luoyang 66225

Postal code Dam Rong district – Lam Dong

first BC. Dam Rong district center 66250
2 District Commissioner 66251
3 People’s Assembly 66252
4 People’s Committee 66253
5 Fatherland Front Committees 66254
6 X. Romen 66256
7 X. Da M’ Rong 66257
8 X. Da Rsal 66258
9 X. Lieng Sronh 66259
ten X. Phi Lieng 66260
11 X. Da K’Nang 66261
twelfth X. Da Tong 66262
13 X. Da Long 66263
14 BCP. Dam Rong 66275
15 BC. Da Rsal 66276

Postal code Lam Ha district, Lam Dong province

first BC. Lam Ha district center 66300
2 District Commissioner 66301
3 People’s Assembly 66302
4 People’s Committee 66303
5 Fatherland Front Committees 66304
6 TT. Dinh Van 66306
7 X. Nam Ha 66307
8 X. Phi To 66308
9 X. Da Don 66309
ten X. Tan Van 66310
11 X. Tan Ha 66311
twelfth X. Gia Lam 66312
13 TT. Nam Ban 66313
14 X. Dong Thanh 66314
15 X. Me Linh 66315
16 X. Phu Son 66316
17 X. Phuc Tho 66317
18 X. Tan Thanh 66318
19 X. Hoai Duc 66319
20 X. Lien Ha 66320
21 X. Dan Phuong 66321
22 BCP. Lam Ha 66350
23 BC. Tan Ha 66351
24 BC. Nam Ban 66352

Zip/Postal Code Bao Lam district – Lam Dong

first BC. Bao Lam district center 66400
2 District Commissioner 66401
3 People’s Assembly 66402
4 People’s Committee 66403
5 Fatherland Front Committees 66404
6 TT. Loc Thang 66406
7 X. Loc Ngai 66407
8 X. Loc Phu 66408
9 X. Loc Lam 66409
ten X. B’ Leaf 66410
11 X. Loc Quang 66411
twelfth X. Loc An 66412
13 X. Loc Duc 66413
14 X. Loc Bao 66414
15 X. Loc Bac 66415
16 X. Loc Tan 66416
17 X. Loc Thanh 66417
18 X. Loc Nam 66418
19 X. Tan Lac 66419
20 BCP. Bao Lam 66425
21 BC. Loc An 66426

Postal code of Bao Loc city – Lam Dong

Postal code Cat Tien district – Lam Dong

first BC. Cat Tien district center 66500
2 District Commissioner 66501
3 People’s Assembly 66502
4 People’s Committee 66503
5 Fatherland Front Committees 66504
6 TT. Cat Tien 66506
7 X. My Lam 66507
8 X. Nanning 66508
9 X. Gia Vien 66509
ten X. Duc Pho 66510
11 X. Quang Ngai 66511
twelfth X. Meaning 66512
13 X. Tien Hoang 66513
14 X. Dong Nai Thuong 66514
15 X. Phuoc Cat 2 66515
16 X. Phuoc Cat 1 66516
17 BCP. Cat Tien 66550

Postal codes of Da Teh district, Lam Dong province

first BC. Da Teh district center 66600
2 District Commissioner 66601
3 People’s Assembly 66602
4 People’s Committee 66603
5 Fatherland Front Committees 66604
6 TT. Da Teh 66606
7 X. Da Khoa 66607
8 X. Ha Dong 66608
9 X. Zhao Hai 66609
ten X. Da Pal 66610
11 X. Quang Tri 66611
twelfth X. My Duc 66612
13 X. Quoc Oai 66613
14 X. An Nhon 66614
15 X. Huong Lam 66615
16 X. Da Lay 66616
17 BCP. Da Teh 66625
See also  NEW Swot Là Gì? Cách Dùng Swot Và Ví Dụ Về Mô Hình Swot Là Gì? Hướng Dẫn A

Zip Code Da Huoai District – Lam Dong

first BC. Da Huoai District Center 66650
2 District Commissioner 66651
3 People’s Assembly 66652
4 People’s Committee 66653
5 Fatherland Front Committees 66654
6 TT. Ma Da Que 66656
7 X. Ha Lam 66657
8 X. Phuoc Loc 66658
9 X. Da Ton 66659
ten X. Da Oai 66660
11 X. Ma Da Kieu 66661
twelfth X. Solidarity 66662
13 X. Da Ploa 66663
14 TT. Da M’ri 66664
15 X. Da M’ri 66665
16 BCP. Da Huoai 66675
17 BC. Protein 66676

Postal codes of post offices in Di Linh district, Lam Dong province

first BC. Di Linh District Center 66700
2 District Commissioner 66701
3 People’s Assembly 66702
4 People’s Committee 66703
5 Fatherland Front Committees 66704
6 TT. Di Linh 66706
7 X. Tan Nghia 66707
8 X. Tan Chau 66708
9 X. Lien Dam 66709
ten X. Gung Re 66710
11 X. Bao Thuan 66711
twelfth X. Three Fathers 66712
13 X. Gia Hiep 66713
14 X. Dinh Lac 66714
15 X. Tan Thuong 66715
16 X. Ding Trang Thuong 66716
17 X. Tan Lam 66717
18 X. Dinh Trang Hoa 66718
19 X. Hoa Trung 66719
20 X. Hoa Ninh 66720
21 X. Hoa Nam 66721
22 X. Hoa Bac 66722
23 X. Son Dien 66723
24 X. Gia Bac 66724
25 BCP. Di Linh 66750
26 BC. Hoa Ninh 66751
27 BC. HCC Di Linh 66798

Postal code of Duc Trong district – Lam Dong

first BC. Duc Trong District Center 66800
2 District Commissioner 66801
3 People’s Assembly 66802
4 People’s Committee 66803
5 Fatherland Front Committees 66804
6 TT. Lien Nghia 66806
7 X. Hiep Thanh 66807
8 X. Union 66808
9 X. N’Thol Ha 66809
ten X. Tan Hoi 66810
11 X. Tan Thanh 66811
twelfth X. Phu Hoi 66812
13 X. Hiep An 66813
14 X. Binh Thanh 66814
15 X. Ninh Gia 66815
16 X. Ta Hine 66816
17 X. Ning Loan 66817
18 X. Taiwan 66818
19 X. Ta Nang 66819
20 X. Da Quyn 66820
21 BCP. Duc Trong 66850
22 BC. Finom 66851
23 BC. Ning Gia 66852
24 BVHX R’chai 66853
25 K’nai . VBSP 66854
26 BC. Duc Trong HCC 66898

Postal code of Don Duong district, Lam Dong province

first BC. Don Duong District Center 66900
2 District Commissioner 66901
3 People’s Assembly 66902
4 People’s Committee 66903
5 Fatherland Front Committees 66904
6 TT. Thanh My 66906
7 X. Quang Lap 66907
8 X. Lac Lam 66908
9 X. Da Ron 66909
ten X. Tu Tra 66910
11 X. Ka Single 66911
twelfth X. Pro 66912
13 X. Ka Do 66913
14 X. Lac Xuan 66914
15 TT. D’Ran 66915
16 BCP. Don Duong 66950
17 BC. Lac Lam 66951
18 BC. Dran 66952

Information about Lam Dong postal codes, Zip/Postal Codes of post offices in Lam Dong province has been updated to the latest in the article above. Don’t forget to visit often viettradeportal.vn Look up postal codes of provinces/cities in Vietnam according to the latest regulations today!

Nguồn tổng hợp

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thể Thao Dã Ngoại

Leave a Comment