NEW Hướng Dẫn Giải Bài Tập Trái Phiếu Chiết Khấu, Bài Tập Định Giá Trái Phiếu

Xin chào đọc giả. Bữa nay, Thái Sơn xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về mẹo vặt, kinh nghiệm không thể thiếu trong đời sống hằng ngày qua nội dung Hướng Dẫn Giải Bài Tập Trái Phiếu Chiết Khấu, Bài Tập Định Giá Trái Phiếu

Phần lớn nguồn đều được cập nhật thông tin từ các nguồn trang web lớn khác nên sẽ có vài phần khó hiểu.

Mong mỗi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý và gạch đá dưới comment

Khuyến nghị:

Quý độc giả vui lòng đọc bài viết này ở nơi không có tiếng ồn cá nhân để có hiệu quả nhất
Tránh xa toàn bộ những thiết bị gây xao nhoãng trong việc tập kết
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ cập nhật liên tục

Trái phiếu bao gồm hai khoản thanh toán bằng tiền mặt trong tương lai: thanh toán theo mệnh giá và thanh toán bằng phiếu giảm giá.

Đang xem: Bài tập trái phiếu chiết khấu

– Các trường hợp phát hành trái phiếu:

– Số tiền ghi nhận trên bảng cân đối kế toán đối với trái phiếu sẽ bằng nguyên giá cộng hoặc trừ giá trị khấu hao lũy kế đối với trái phiếu phát hành dưới mệnh giá. (chiết khấu) hoặc cao hơn mệnh giá (phí bảo hiểm).

Đối với các bài tập liên quan đến liên kết, học sinh cần tập trung vào các điểm chính sau:

Các thông số của Trái phiếu phát hành như thời gian đáo hạn (thời gian đến hạn), lợi tức (lãi suất coupon), mệnh giá (mệnh giá), từ đó tính ra giá trị hiện tại của Trái phiếu. Lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành trái phiếu so với lợi tức của trái phiếu. Chi phí khấu hao cho trái phiếu cao cấp và trái phiếu chiết khấu.

Các dạng bài tập liên quan đến trái phiếu phát hành

Loại bài tập liên quan đến việc ghi nhận giá trị trái phiếu khi phát hành

Bài tập 1. Một công ty phát hành 1 triệu đô la trái phiếu theo mệnh giá. Khi trái phiếu được phát hành, công ty sẽ ghi:

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (CFI) Dòng tiền từ hoạt động tài chính (CFF) Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (CFO)

See also  NEW Tip lựa quần áo thời trang cho người gầy trông đầy đặn hơn

Trả lời: BỎ

Dòng tiền 1 triệu đô la từ việc phát hành trái phiếu của công ty sẽ được phân loại là dòng tiền từ hoạt động tài chính.

Bài tập 2. Một công ty phát hành trái phiếu mệnh giá 1.000.000 USD, thời hạn 10 năm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Vào thời điểm đó, lãi suất thị trường dùng để tính giá trị của Trái phiếu là 5%. Trái phiếu trả lãi suất 6% vào ngày cuối cùng của mỗi năm. Vào ngày phát hành, giá trị của trái phiếu được phản ánh trên bảng cân đối kế toán như sau:

$ 926,399 $ 1,000,000 $ 1,077,217

Bài giải:

Trái phiếu được phát hành với giá cao hơn mệnh giá vì lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành (5%) thấp hơn lợi suất của trái phiếu (6%).

Sử dụng máy tính cộng BA II, với dữ liệu sau, chúng ta có thể tính giá trị hiện tại của trái phiếu:

Biến đầu vào Giá trị trong bài
N (số năm đến hạn) mười
I / Y (tỷ lệ chiết khấu / thị trường) 5
FV (mệnh giá trái phiếu) 1.000.000 đô la
PMT (Thu nhập) $ 60.000
Tính PV (giá trị hiện tại) NS

Kết quả X = $ 1,077,217. Như vậy, sau khi phát hành trái phiếu trên, bảng cân đối kế toán của công ty sẽ có thêm khoản mục nợ dài hạn với giá trị là $ 1,077,217.

Bài tập 3. Midland Brands phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 năm (bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2015) với mệnh giá 5.000.000 USD. Lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành trái phiếu là 3%. Nếu lợi suất của trái phiếu là 2,5% mỗi năm, phải trả vào cuối năm, giá trị của trái phiếu được ghi trên bảng cân đối kế toán là:

$ 4.929.285 $ 5.000.000 $ 5.071.401

Trả lời: A

Tại thời điểm phát hành, lãi suất thị trường (3%) lớn hơn lợi tức của trái phiếu (2,5%) nên trái phiếu được phát hành với giá chiết khấu.

Sử dụng máy tính cộng BA II, với dữ liệu sau, chúng ta có thể tính giá trị hiện tại của trái phiếu:

Biến đầu vào Giá trị trong bài
N (số năm đến hạn) 3
I / Y (tỷ lệ chiết khấu / thị trường) 3.0
FV (mệnh giá trái phiếu) $ 5.000.000
PMT (Thu nhập) $ 125,000
Tính PV (giá trị hiện tại) NS

Kết quả X = $ 4,929,284,72. Như vậy, số tiền được ghi nhận trên bảng cân đối của trái phiếu đã phát hành là $ 4,929,284,72

See also  NEW Bảng Báo Giá Các Loại Sữa Bột Trên Thị Trường Việt Nam Hiện Nay

Dạng bài tập ghi giá trị trái phiếu tại thời điểm sau khi phát hành

Bài tập 4.

Xem thêm: Tuyển Nhân Viên Môi Giới Chứng Khoán, Tìm Việc Làm Nhân Viên Môi Giới Chứng Khoán

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2010, Công ty Elegant Fragrances đã phát hành một trái phiếu mệnh giá 1.000.000 đô la với thời gian đáo hạn là 5 năm với số tiền lãi hàng năm là 55.000 đô la. Lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành là 6,0%. Công ty sẽ ghi nhận bản phát hành trên vào năm 2010 như thế nào:

Trả lời: BỎ

Trái phiếu được phát hành chiết khấu vì lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành (6%) lớn hơn lợi suất trả cho trái phiếu (5,5% = 55.000 / 1.000.000).

Sử dụng máy tính cộng BA II, với dữ liệu sau, chúng ta có thể tính giá trị hiện tại của trái phiếu:

Biến đầu vào Giá trị trong bài
N (số năm đến hạn) 5
I / Y (tỷ lệ chiết khấu / thị trường) 6.0
FV (mệnh giá trái phiếu) 1.000.000 đô la
PMT (Thu nhập) $ 55,000
Tính PV (giá trị hiện tại) NS

Chúng tôi tính toán giá trị hiện tại của Trái phiếu là $ 978,938 được ghi nhận trong nợ phải trả và dòng tiền từ hoạt động tài chính (CFI).

Chi phí lãi vay năm 2010 là: 978,938 x 6,0% = $ 58,736

Chi phí này bao gồm số tiền mặt đã trả là $ 55,000 và khấu hao giá trị của trái phiếu: $ 3,736 trong các năm. Giá trị ghi sổ của Trái phiếu sẽ được phân bổ dần qua các năm để trở về Mệnh giá vào cuối kỳ hạn.

Do đó, giá trị ghi sổ của trái phiếu vào cuối năm 2010 là 978,938 + 3,736 = 982,674 đô la và được thể hiện như một khoản nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán.

Các dạng bài tập tính lãi suất và cách ghi trên báo cáo tài chính

Bài tập 5. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2015, Công ty Lesp phát hành một trái phiếu mệnh giá $ 2.000.00 có thời hạn 5 năm, lợi tức 3% / năm, thanh toán vào cuối mỗi năm. Lãi suất thị trường tại thời điểm trái phiếu được phát hành là 4%. Giá trị của trái phiếu khi bán là $ 1,910,964. Theo thông tin trên, chi phí lãi vay của công ty trong năm 2017 là:

$ 77.096 $ 77.780 $ 77.807

Trả lời: BỎ

See also  NEW Khái Niệm Về Cầu Thị Trường Là Gì ? Lý Thuyết Cung Cầu Và Giá Cả (Kinh Tế Vi Mô)

Chi phí lãi vay của Trái phiếu trong bất kỳ năm tài chính nào sẽ bằng giá trị ghi sổ của Trái phiếu tại thời điểm đầu năm nhân với lãi suất thị trường (4%). Ngoài ra, phần chênh lệch giữa giá bán Trái phiếu và mệnh giá sẽ được phân bổ dần vào giá trị ghi sổ của Trái phiếu để Trái phiếu ghi nhận lại mệnh giá vào cuối kỳ hạn.

Ta có một bảng để tính giá trị của các trái phiếu như sau:

Năm Giá trị sổ sách đầu năm

(Số tiền ghi sổ bắt đầu)

Chi phí lãi vay (4%) Tiền lãi phải trả (lãi suất 3%) Giá trị khấu hao Giá trị ghi sổ cuối kỳ
2015 1.910.964 đô la $ 76.439 $ 60.000 $ 16.439 1.927,403 đô la
2016 1.927,403 đô la $ 77.780 $ 60.000 $ 17.096 $ 1,944,499
2017 $ 1,944,499 $ 77.780 $ 60.000 $ 17.780 1.962.279 đô la

Như vậy, theo bảng trên, chi phí lãi vay của Công ty Lesp trong năm 2017 là $ 77,780.

Bài tập 6.

Xem thêm: Nghề môi giới chứng khoán là gì, Nghề môi giới chứng khoán là gì

Công ty Comte đã phát hành một trái phiếu kỳ hạn 3 năm với mệnh giá $ 3,000,000 vào ngày 1 tháng 1 năm 2015. Trái phiếu có lợi suất hàng năm là 5,5%, thanh toán vào cuối năm. Lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành là 5%. Giá bán hiện tại của trái phiếu là $ 3.040,849. Sử dụng phương pháp khấu hao đường thẳng, hãy tính chi phí lãi vay của công ty trong năm đầu tiên:

$ 150.000 $ 151.384 $ 152.042

Trả lời: BỎ

Theo phương pháp khấu hao đường thẳng, Trái phiếu được phát hành với giá cao hơn mệnh giá (trái phiếu cao cấp) sẽ được phân bổ đều trong các năm cho đến khi trái phiếu đáo hạn. Chi phí lãi vay hàng năm sẽ bằng chi phí trả lãi $ 165,000 ($ 3,000,000 x 5,5%) trừ đi chi phí khấu hao đường thẳng hàng năm là $ 13,616.

Nguồn tổng hợp

Bài tập định giá trái phiếu có lời giải
Bài tập tính lãi suất hoàn vốn của trái phiếu
Bài tập trái phiếu chuyển đổi có lời giải
Bài tập trái phiếu coupon tài chính tiền tệ
Tính giá trái phiếu sau 5 năm phát hành
Cách tính lãi suất hiện hành của trái phiếu
Công thức tính giá phát hành trái phiếu
Mệnh giá trái phiếu
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Mẹo

Leave a Comment