NEW Đòn Bẩy Tài Chính – Cách Sử Dụng Hiệu Quả Nhất

Xin chào đọc giả. Bữa nay, Thái Sơn Gallery mạn phép đưa ra đánh giá chủ quan về kinh nghiệm, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống bằng bài viết Đòn Bẩy Tài Chính – Cách Sử Dụng Hiệu Quả Nhất

Đa số nguồn đều được update ý tưởng từ những nguồn trang web nổi tiếng khác nên có thể vài phần khó hiểu.

Mong mỗi người thông cảm, xin nhận góp ý & gạch đá bên dưới comment

Khuyến nghị:

Quý độc giả vui lòng đọc nội dung này ở nơi yên tĩnh kín để có hiệu quả nhất
Tránh xa tất cả những thiết bị gây xao nhoãng trong các công việc tập kết
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ update thường xuyên

Trong lĩnh vực tài chính, thuật ngữ “đòn bẩy” được sử dụng khá thường xuyên. Các doanh nghiệp thường sử dụng đòn bẩy tài chính để tạo ra lợi tức lớn hơn trên tài sản hoạt động.

Bạn đang xem: đòn bẩy tài chính

Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy tài chính không phải là một đảm bảo chắc chắn cho sự thành công vì khả năng thua lỗ cũng tăng lên nếu doanh nghiệp ở vị trí có tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao nhưng lại có tỷ lệ đòn bẩy tài chính thấp. hoạt động kém hiệu quả, hoặc quản lý nợ xấu. Vì thế Cách sử dụng đòn bẩy tài chính hiệu quả nhất thế nào? Với các chuyên gia Phân tích tài chính Hãy tìm hiểu trong bài viết sau đây!

Tham khảo: Khóa học tài chính cho người nghiệp dư

Nội dung

4 4. Điểm mấu chốt: Doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính hiệu quả như thế nào?

1. Đòn bẩy tài chính là gì?

Đòn bẩy tài chính thể hiện mức độ sử dụng vốn vay trong tổng vốn của công ty với hy vọng tăng lợi tức trên vốn chủ sở hữu (ROE) hoặc thu nhập trên mỗi cổ phiếu phổ thông (EPS).

Mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính doanh nghiệp được thể hiện qua chỉ tiêu hệ số nợ:

*

Doanh nghiệp có hệ số nợ cao chứng tỏ doanh nghiệp có mức độ đòn bẩy tài chính cao và ngược lại.

2. Tại sao doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính?

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp thường sử dụng nợ vay, một mặt để bù đắp sự thiếu hụt vốn kinh doanh, mặt khác với hy vọng tăng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) hoặc doanh thu. thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS).

Chưa kể, khoản lãi vay phải trả được coi là chi phí hợp lý và được trừ vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Giúp giảm số thuế TNDN phải nộp, tăng lợi nhuận. Điều này được gọi là “Lá chắn thuế”. học xuất nhập khẩu tại hà nội

See also  NEW Game Trái Phiếu Vhm Chính Thức Giao Dịch Vào Ngày 11, Vinhomes (Vhm) Hoàn Tất Phát Hành 12

Tuy nhiên, không phải lúc nào việc sử dụng đòn bẩy tài chính cũng mang lại kết quả khả quan cho chủ doanh nghiệp (cổ đông). Nó có thể có tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của bạn nếu không được sử dụng một cách hiệu quả.

3. Ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến ROE và thu nhập trên mỗi cổ phiếu EPS

Chúng ta sẽ xem xét ví dụ sau:

1 doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất kinh doanh đến năm 2020 như sau:

(i) Về doanh thu – lợi nhuận: lớp xuất nhập khẩu trực tuyến

Kịch bản tốt: lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) có thể đạt 4.000 triệu; Kịch bản thông thường: lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) đạt 3.000 triệu đồng; Kịch bản xấu: Mức EBIT chỉ đạt 2.000 triệu.

(ii) Về phương án tài trợ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh:

Để thực hiện kế hoạch trên, tổng số vốn cho hoạt động kinh doanh dự kiến ​​là 20.000 triệu đồng.

Doanh nghiệp hiện có 3 phương thức huy động vốn:

Phương án # 2: Tài trợ 50% bằng vốn cổ phần, 50% bằng nợ. Doanh nghiệp sẽ phát hành 1.000.000 cổ phiếu phổ thông và vay 10.000 triệu đồng với lãi suất 15% / năm. Phương án # 3: Tài trợ 40% bằng cổ phiếu phổ thông, 60% bằng nợ. Công ty sẽ phát hành 800.000 cổ phiếu phổ thông và vay 12.000 triệu đồng với lãi suất 15% / năm.

Có thể thấy, với phương án số 1, doanh nghiệp huy động vốn mà không cần sử dụng đòn bẩy tài chính; và phương án # 2 và # 3, doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính.

Tác động của đòn bẩy tài chính đối với ROE và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của một công ty được thể hiện trong bảng tính sau:

Đơn vị: Triệu đồng Tốt Bình thường Tồi tệ
Vốn lưu động (Tổng tài sản) 20.000 won 20.000 won 20.000 won
Thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) 4.000 3.000 2.000 won
Lựa chọn số 1: Không nợ
Nợ
Công bằng 20.000 won 20.000 won 20.000 won
Lãi suất cho vay
Lợi nhuận trước thuế 4.000 3.000 2.000 won
Thuế TNDN (t = 20%) 800 600 400
Lợi nhuận sau thuế 3.200 2.400 1.600
ROE 16,0% 12,0% 8,0%
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu phổ thông (EPS) 1.600 1.200 800
Lựa chọn số 2: Nợ 50%
Nợ 10.000 won 10.000 won 10.000 won
Công bằng 10.000 won 10.000 won 10.000 won
Lãi vay (r = 15%) 1.500 yên 1.500 yên 1.500 yên
Lợi nhuận trước thuế 2.500 1.500 yên 500
Thuế TNDN (t = 20%) 500 300 100
Khóa học xuất nhập khẩu lợi nhuận sau thuế tại Hà Nội 2.000 won 1.200 400
ROE 20,0% 12,0% 4,0%
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu phổ thông (EPS) 2.000 won 1.200 400
Lựa chọn số 3: 60% nợ
Nợ 12.000 won 12.000 won 12.000 won
Công bằng 8.000 won 8.000 won 8.000 won
Lãi vay (r = 15%) 1.800 1.800 1.800
Lợi nhuận trước thuế 2.200 1.200 200
Thuế TNDN (t = 20%) 440 240 40
Lợi nhuận sau thuế 1.760 960 160
ROE 22,0% 12,0% 2,0%
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu phổ thông (EPS) 2.200 1.200 200
See also  NEW Nghĩa Của Từ Divert Là Gì

Từ bảng trên, chúng ta có thể thấy:

Tình huống Thông thường: Sử dụng đòn bẩy tài chính không làm tăng ROE hoặc EPS mặc dù cả hai trường hợp: Nợ và Nợ đều có cùng lợi nhuận trước lãi vay và thuế. Kịch bản tốt: Việc sử dụng đòn bẩy tài chính đã làm cho ROE và EPS của công ty cao hơn nhiều so với trường hợp không có nợ. Và doanh nghiệp càng có nhiều nợ thì ROE và EPS càng cao.

Nhưng trái lại…

Kịch bản xấu: Việc sử dụng đòn bẩy tài chính sẽ khiến ROE và EPS giảm mạnh hơn. Doanh nghiệp càng nợ nhiều thì mức độ “âm” càng lớn.

Vậy làm thế nào để biết một doanh nghiệp đang sử dụng đòn bẩy tài chính hiệu quả hay không?

Để có thể trả lời câu hỏi trên, trước tiên, chúng ta sẽ cần tính toán thêm một chỉ tiêu tài chính quan trọng, đó là: Tỷ suất sinh lời kinh tế trên vốn lưu động (ROCE).

Lợi tức kinh tế trên vốn lưu động (ROCE)

ROCE – Return on Capital Employed: Lợi tức kinh tế trên vốn lưu động, còn được gọi là lợi nhuận trước lãi vay và thuế trên vốn lưu động.

Đây là chỉ tiêu tài chính phản ánh khả năng sinh lời của tài sản (vốn kinh doanh) mà không xét đến ảnh hưởng của nguồn vốn kinh doanh và thuế thu nhập doanh nghiệp.

*

* (1) Giả định: Cơ cấu vốn kinh doanh của doanh nghiệp chỉ sử dụng Nợ (Nợ) và Vốn chủ sở hữu (VCSH).

Chỉ tiêu này có vai trò to lớn trong việc xem xét mối quan hệ với lãi suất nợ để đánh giá việc sử dụng nợ có tác động tích cực hay tiêu cực đến khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu?

Mối quan hệ giữa lợi nhuận kinh tế trên vốn lưu động (ROCE) và đòn bẩy tài chính

Như đã đề cập ở trên, một trong những lợi ích của việc sử dụng đòn bẩy tài chính là giúp doanh nghiệp tăng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) hoặc thu nhập trên mỗi cổ phiếu phổ thông (EPS). .

Do đó, chúng ta cần biến đổi công thức ROE như sau:

*

Bên trong:

EBIT: Thu nhập trước lãi vay và thuế ROCE: Lợi nhuận kinh tế trên vốn lưu động D: Nợ bình quân (Nợ) E: Vốn chủ sở hữu bình quân (Vốn chủ sở hữu) I: Chi phí lãi vay t: Thuế suất thuế TNDN

Từ công thức trên, ta thấy ROE sẽ phụ thuộc vào 3 yếu tố: Tỷ suất sinh lợi kinh tế trên vốn lưu động (ROCE); Lãi suất cho vay (r); và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D / E).

Và xét rằng các khoản vay có cùng lãi suất (cùng r), thì ROE sẽ chỉ phụ thuộc vào ROCE và D / E.

Xem thêm: Lan Man Trong Tiếng Anh – Những Từ Sai Lầm Thường Gặp

* Trường hợp số 1: ROCE> r

Trong trường hợp này, sau đó:

*

r “width =” 235 “height =” 101″ />

Mặt khác: Vốn lưu động = Nợ (D) + Vốn chủ sở hữu (E)

… Do đó Nợ càng cao thì Vốn chủ sở hữu càng thấp -> tỷ lệ D / E bằng 1 càng lớn.

Nhờ hai yếu tố này, ROE sẽ càng cao khi nợ càng lớn.

Tuy nhiên, việc doanh nghiệp sử dụng vốn vay sẽ tạo ra nghĩa vụ tài chính phải trả lãi cho các chủ nợ bất kể mức lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) của doanh nghiệp; đồng thời doanh nghiệp có nghĩa vụ hoàn trả vốn gốc đúng hạn cho các chủ nợ.

Doanh nghiệp sử dụng càng nhiều nợ thì nguy cơ mất khả năng thanh toán càng lớn.

Do đó, việc sử dụng nợ cũng tiềm ẩn những rủi ro tài chính mà doanh nghiệp có thể gặp phải trong quá trình hoạt động kinh doanh.

See also  NEW To Take Refuge Là Gì

* Trường hợp số 2: ROCE = r Sau đó,

ROE = ROCE x (1 – t)

Lúc này, doanh nghiệp có sử dụng nợ hay không thì cấu trúc vốn cũng không ảnh hưởng đến tỷ suất ROE của doanh nghiệp.

* Trường hợp 3: ROCE

Trái ngược với Trường hợp số 1, tỷ lệ:

*

Và nếu doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, các cổ đông sẽ phải gánh khoản lỗ nặng hơn so với trường hợp doanh nghiệp không sử dụng nợ.

Áp dụng vào ví dụ trên, chúng ta thấy:

Kịch bản tốt: ROCE = 4.000 / 20.000 = 20%> (r = 15%).

Việc sử dụng đòn bẩy tài chính đã làm tăng ROE và EPS của doanh nghiệp.

Kịch bản bình thường: ROCE = 3.000 / 20.000 = 15% = r.

Việc sử dụng đòn bẩy tài chính không làm tăng ROE và EPS.

Tình huống xấu: ROCE = 2.000 / 20.000 = 10%

Việc sử dụng đòn bẩy tài chính khiến ROE và EPS giảm nhanh hơn so với trường hợp doanh nghiệp không sử dụng nợ vay.

4. Điểm mấu chốt: Doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính hiệu quả như thế nào?

Như vậy, chỉ cần so sánh Tỷ suất sinh lợi kinh tế trên vốn lưu động (ROCE) với Lãi suất nợ (r), chúng ta có thể đánh giá việc sử dụng đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp. Có hợp lý hay không?

Có 3 trường hợp:

a) Trường hợp số 1: Lợi tức kinh tế trên vốn lưu động (ROCE)> Tỷ lệ đi vay (r)

Nếu ROCE> r, doanh nghiệp sử dụng càng nhiều nợ thì doanh nghiệp có thể tăng ROE và thu nhập trên mỗi cổ phiếu EPS càng nhanh.

Trong trường hợp này, đòn bẩy tài chính sẽ khuếch đại lợi nhuận trên ROE và thu nhập trên mỗi cổ phiếu EPS.

Tuy nhiên, việc tăng cường sử dụng nợ sẽ tiềm ẩn rủi ro tài chính lớn cho doanh nghiệp.

b) Trường hợp số 2: Lợi tức kinh tế trên vốn lưu động (ROCE)

Nếu ROCE

Trong trường hợp này, đòn bẩy tài chính sẽ khuếch đại làm giảm ROE và thu nhập trên mỗi cổ phiếu EPS, đồng thời làm tăng rủi ro tài chính cho doanh nghiệp.

c) Trường hợp số 3: Lợi tức kinh tế trên vốn lưu động (ROCE) = Tỷ lệ đi vay (r)

Nếu ROCE = r, thì ROE và thu nhập trên mỗi cổ phiếu EPS trong các trường hợp: không nợ, nợ cao hay nợ thấp là như nhau và sự khác biệt duy nhất là ở đây. đó là rủi ro tài chính của từng tình huống mà thôi!

Cũng chính từ mối quan hệ này, đòn bẩy tài chính được ví như “con dao hai lưỡi”.

Xem thêm: Khái niệm Thu nhập (Định hướng), Thu nhập là gì

Trên đây là những cách sử dụng đòn bẩy tài chính hiệu quả nhất. Để tránh mắc phải những sai sót khi lập báo cáo tài chính, bạn có thể tham gia các khóa học Phân tích báo cáo tài chính tại các trung tâm uy tín.

Nguồn tổng hợp

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thể Thao Dã Ngoại

Leave a Comment