NEW cổ phiếu tập đoàn rạng đông

Hello quý khách. Hôm nay, mình mạn phép đưa ra đánh giá chủ quan về kinh nghiệm, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống qua bài chia sẽ cổ phiếu tập đoàn rạng đông

Phần nhiều nguồn đều đc update thông tin từ các nguồn trang web lớn khác nên có thể vài phần khó hiểu.

Mong mỗi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý & gạch đá bên dưới comment

Khuyến nghị:

Mong bạn đọc đọc nội dung này trong phòng cá nhân để có hiệu quả tối ưu nhất
Tránh xa toàn bộ những dòng thiết bị gây xao nhoãng trong việc tập kết
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ update thường xuyên

RDP: CTCP Rạng Đông | Tin tức và dữ liệu kinh doanh | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Dawn Corporation Stocks

tranminhdung.vn BẤT ĐỘNG SẢN CHỨNG KHOÁN tranminhdung.vn NGÂN HÀNG DOANH NGHIỆP CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ tranminhdung.vn ỐNG HÀNG HÓA Top 200 Data
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689 / TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty được thành lập vào đầu những năm 60 với tên gọi UFEOC (Liên hiệp các Doanh nghiệp Cao cấp Viễn Đông Pháp Tranminhdung.vnu). Năm 1962 đổi tên thành CÔNG TY UFIPLAtranminhdung.vnTIC. tranminhdung.vnau ngày 30/4/1975 Công ty UFIPLAtranminhdung.vnTIC chuyển thành XƯỞNG NHỰA RẠNG ĐÔNG (11/1977), trực thuộc Công ty Công nghệ – Bộ Công nghiệp nhẹ. Từ năm 1985 đến năm 1995: Đổi tên thành CÔNG TY NHỰA RẠNG ĐÔNG. Ngày 02/05/2005: Công ty được cổ phần hóa, chính thức đi vào hoạt động với tên gọi CTCP Nhựa Rạng Đông. Ngày 22/09/2009: Công ty chính thức lên tranminhdung.vn để giao dịch chứng khoán tại TP.

tranminhdung.vn data EPtranminhdung.vn tính đến năm 2020 | Xem cách tính toán
1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng

See also  NEW Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục

1 năm | 3 năm | tất cả các 02/04/2021
: Thưởng bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100: 16 27/11/2020
: Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10: 1 8 tháng 10, 2019
: Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10: 1 22 tháng 10, 2018
: Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100: 20 Ngày 29 tháng 5 năm 2017
: Cổ tức tiền mặt, tỷ lệ 16,12% 09/02/2017
: Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000: 238 23 tháng 8, 2016
: Bán ưu đãi, tỷ lệ 100: 26, giá 15.000 đồng / cổ phiếu Ngày 21 tháng 1 năm 2016
: Cấp cho người lao động 200.000 đồng
& Thintranminhdung.vnp; & entranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung. vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbung.vnp; 16/07/2015
: Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10: 1 11/06/2014
: Cổ tức tiền mặt, tỷ lệ 8% ngày 21 tháng một năm 2014
: Bán ưu đãi, tỷ lệ 4: 1, giá 10000 đồng / cổ phiếu Ngày 30 tháng 5 năm 2013
: Cổ tức tiền mặt, tỷ lệ 12% Ngày 17 tháng 1 năm 2012
: Cổ tức tiền mặt, tỷ lệ 10% Ngày 29 tháng 4 năm 2010

: Cổ tức tiền mặt, tỷ lệ 8%

Ngày được hiển thị là ngày GD không được hưởng

(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnu Tra cứu học vấn của cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*

Báo cáo lỗi dữ liệu

Nhìn thấy tất cả
Tin tức – tranminhdung.vnevents
RDP: Ngày 17/5/2021, ngày giao dịch không đăng ký tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (23/04/2021 17:50) RDP: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (20/04/2021 15:04) RDP: Phát hành 6.570.665 cổ phiếu (13/04/2021 17:17) RDP: tranminhdung.vn Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 47.640.586 cổ phiếu (13/04/2021 17:17) RDP: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (17/03/2021 17:04) RDP: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ (11/03/2021 14:56)<< Previous &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin tức

See also  NEW Cần Vay Tiền Góp Tuần - Vay Tiền Góp Tuần Có Ngay Trong Ngày

: Tất cả | Trả cổ tức – Hết hạn | Tranminhdung.vnXKD Tình hình & Phân tích Khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |

& Nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung. vnp; & nbtranminhdung.vnp; Cổ đông lớn & Người trong cuộc | Thay đổi nhân sự tranminhdung.vn
Hồ sơ công ty tranminhdung.vn
Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban giám đốc và tranminhdung.vn sở hữu các công ty con và công ty liên kết Tải báo cáo tài chính
Hàng quý | Theo năm | 6 tháng tích lũy

(1.000 VND)

Mục tiêu & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp;

*

& nbtranminhdung.vnp; Trước & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; & nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau & nbtranminhdung.vnp;
*
2017
(Đã kiểm toán) 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 đồng)

Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và dịch vụ 1.336.342.026 1.560.702.567 2.002.989.144 2.757.291.165

See also  NEW Phương Lip Là Ai - Tranminhdung.vn

Giá vốn hàng bán 1.214.207.936 1.412.105.647 1.707.704.414 2.549.288.942
Xem thêm: Thương vụ bạc tỷ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Sài Gòn
Lợi nhuận gộp về bảo hiểm và dịch vụ 108.029.898 139.823.539 283.749.504 195.021.607
Lợi nhuận tài chính -33.003.919 -44.162.802 -82.161.472 -93.477.369
Lợi nhuận khác -23.622.633 9.156.740 -57.572 1.991.690
Tổng lợi nhuận trước thuế -36.898.798 23.175.858 84.490.633 8.736.653
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế -55.282.402 12.095.738 70.092.155 3.201.067
Lợi nhuận thuế công ty mẹ tranminhdung.vnau -54.789.881 23.103.891 43.244.598 1.379.174
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ giao dịch chính tranminhdung.vnX-KD Lợi nhuận gộp từ hoạt động tài chính Lợi nhuận gộp từ hoạt động khác
hàng tỷ đồng
Tai tranminhdung.vnan (1.000đ)
Xem toàn bộ tranminhdung.vn Tài sản lưu động ngắn hạn 795.902.232 850.536.625 1.251.693.034 1.212.067.020
Tổng tài sản tranminhdung.vnan 1.559.096.362 1.772.275.984 2.271.622.571 2.184.794.608
Nợ ngắn hạn 727.311.237 813.534.100 1.133.076.782 1.124.810.970
Tổng nợ 1.024.702.636 1.225.793.042 1.618.569.431 1.716.025.229
Vốn chủ sở hữu tranminhdung.vn sở hữu 534.393.726 546.482.942 653.053.140 468.769.380
Xem đầy đủ

Chỉ tranminhdung.vn số liệu tài chính Chỉ tiêu kế hoạch

Chỉ số tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau
*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P / E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh

*

Previoustranminhdung.vnau
*

& nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức tiền mặt Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)

Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Thơ thả thính mùa đông độc đáo và ấn tượng nhất, 500 Stt thơ thả mùa đông hay nhất tháng 4 năm 2021 4 quý cuối | 4 năm qua | 6 tháng tích lũy

Nguồn tổng hợp

Lịch sử giá cổ phiếu RAL
Cổ phiếu Tập đoàn Rạng Đông
Tổng quan về Tập đoàn Sealink
Cổ phiếu Rạng Đông
Tập đoàn Rạng Đông bị Thanh tra
Tổng giám đốc Tập đoàn Rạng Đông
Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Phó Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thể Thao Dã Ngoại

Leave a Comment