2022 nhiệm vụ trọng tâm của các kế hoạch 5 năm ở liên xô từ 1950 đến những năm 1970 là – TẠI SAO TỚI TẬN NĂM 1950 LIÊN XÔ MỚI CÔNG NHẬN VIỆT NAM ? | LUẬN BÀN LỊCH SỬ #37

Xin chào đọc giả.Hôm nay, tôi mạn phép đưa ra cái nhìn chủ quan về TẠI SAO TỚI TẬN NĂM 1950 LIÊN XÔ MỚI CÔNG NHẬN VIỆT NAM ? | LUẬN BÀN LỊCH SỬ #37 . Đa phần nguồn đều đc update thông tin từ những nguồn website đầu ngành khác nên có thể vài phần khó hiểu. Video đã đạt được 571923 và 5532 views. Tải và trải nghiệm Loship ngay tại:

TẠI SAO TỚI TẬN NĂM 1950 LIÊN XÔ MỚI CÔNG NHẬN VIỆT NAM ?

Phải tới tận năm 1950, người anh cả Liên Xô mới quyết định công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với VNDCCH và phần còn lại của lịch sử thì chúng ta ai cũng đã biết. Vậy điều gì đã dẫn tới sự chậm trễ này ?

▶ THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN CHƠN – VỊ TƯỚNG ĐÃ ĐÁNH LÀ XOÁ SỔ PHIÊN HIỆU ĐỊCH

▶ TRẬN CẤM DƠI 1972 – TƯỚNG CHƠN QUÉT SẠCH 2 TRUNG ĐOÀN VNCH TRONG 1 NGÀY

▶ TƯỚNG HOÀNG ĐAN – CHIẾN TƯỚNG CAN TRƯỜNG BẬC NHẤT CỦA QĐ VIỆT NAM

▶ 1001 CÁCH “ĐỘ” VŨ KHÍ CỦA LÍNH MỸ TRÊN CHIẾN TRƯỜNG VIỆT NAM

▶ CHIẾN DỊCH LAM SƠN 719: CƠN ÁC MỘNG KINH HOÀNG NHẤT CỦA VNCH (BẢN FULL)

Fanpage chính thức:
Kênh Youtube Battlecry – Khám Phá Thế Giới: @BATTLECRY – KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
Kênh Youtube Battlecry – Thương Trường Kỳ Truyện: @BATTLECRY – THƯƠNG TRƯỜNG KỲ TRUYỆN

Thông tin donate cho Battlecry:
1. Donate qua Ngân Hàng
19031025776015
Ngân hàng Techcombank
CTK: Lương Ngọc Quang Hưng
2. Donate qua Momo

Một số tư liệu được sử dụng trong video thuộc về các chủ sở hữu đáng kính. Mọi vấn đề liên quan đến bản quyền, vui lòng liên hệ: [email protected]
Some of the materials used in the video belongs to the rightful owners. All Copyrights related issues should be sent to [email protected] Thank you.

#battlecry #lichsuvietnam #lichsu

TẠI SAO TỚI TẬN NĂM 1950 LIÊN XÔ MỚI CÔNG NHẬN VIỆT NAM ? | LUẬN BÀN LỊCH SỬ #37
#TẠI #SAO #TỚI #TẬN #NĂM #LIÊN #XÔ #MỚI #CÔNG #NHẬN #VIỆT #NAM #LUẬN #BÀN #LỊCH #SỬ


Xem thêm về TẠI SAO TỚI TẬN NĂM 1950 LIÊN XÔ MỚI CÔNG NHẬN VIỆT NAM ? | LUẬN BÀN LỊCH SỬ #37

nhiệm vụ trọng tâm của các kế hoạch 5 năm ở liên xô từ 1950 đến những năm 1970 là

nhiệm vụ trọng tâm của các kế hoạch 5 năm ở liên xô từ 1950 đến những năm 1970 là, việt nam liên xô,quan hệ ngoại giao việt nam liên xô,Tại sao Liên Xô không công nhận Việt Nam,Hiệp ước Việt Nam Liên Xô 1978,Vì sao Liên Xô không công nhận Việt Nam,Liên Xô quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm nào,Vì sao Liên Xô không công nhận VNDCCH,viện trợ của Liên Xô cho Việt Nam,Liên Xô đã viện trợ những gì cho Việt Nam,Liên Xô viện trợ cho Việt Nam,viện trợ của Liên Xô,viện trợ Liên Xô,lịch sử việt nam,lịch sử,chiến tranh việt nam,battlecry, #TẠI #SAO #TỚI #TẬN #NĂM #LIÊN #XÔ #MỚI #CÔNG #NHẬN #VIỆT #NAM #LUẬN #BÀN #LỊCH #SỬ

TẠI SAO TỚI TẬN NĂM 1950 LIÊN XÔ MỚI CÔNG NHẬN VIỆT NAM ? | LUẬN BÀN LỊCH SỬ #37


Phần lớn nguồn đều được update thông tin từ các nguồn trang web nổi tiếng

Tác giả gốc: BATTLECRY – NGƯỜI KỂ SỬ

nhiệm vụ trọng tâm của các kế hoạch 5 năm ở liên xô từ 1950 đến những năm 1970 là nhiệm vụ trọng tâm của các kế hoạch 5 năm ở liên xô từ 1950 đến những năm 1970 là [/ caption]

Nguồn video TẠI SAO TỚI TẬN NĂM 1950 LIÊN XÔ MỚI CÔNG NHẬN VIỆT NAM ? | LUẬN BÀN LỊCH SỬ #37

https://www.youtube.com/watch?v=n5cNKv_xLqE

Chi tiết thêm tại TẠI SAO TỚI TẬN NĂM 1950 LIÊN XÔ MỚI CÔNG NHẬN VIỆT NAM ? | LUẬN BÀN LỊCH SỬ #37

[tie_list type = “starlist”]
 • Tác giả: BATTLECRY – NGƯỜI KỂ SỬ
 • Views: 571923
 • Rate: 5.00
 • Like: 5532
 • Dislike:
 • Từ khoá: việt nam liên xô,quan hệ ngoại giao việt nam liên xô,Tại sao Liên Xô không công nhận Việt Nam,Hiệp ước Việt Nam Liên Xô 1978,Vì sao Liên Xô không công nhận Việt Nam,Liên Xô quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm nào,Vì sao Liên Xô không công nhận VNDCCH,viện trợ của Liên Xô cho Việt Nam,Liên Xô đã viện trợ những gì cho Việt Nam,Liên Xô viện trợ cho Việt Nam,viện trợ của Liên Xô,viện trợ Liên Xô,lịch sử việt nam,lịch sử,chiến tranh việt nam,battlecry
 • Từ khoá phụ: nhiệm vụ trọng tâm của các kế hoạch 5 năm ở liên xô từ 1950 đến những năm 1970 là
 • Mô tả: Tải và trải nghiệm Loship ngay tại:

  TẠI SAO TỚI TẬN NĂM 1950 LIÊN XÔ MỚI CÔNG NHẬN VIỆT NAM ?

  Phải tới tận năm 1950, người anh cả Liên Xô mới quyết định công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với VNDCCH và phần còn lại của lịch sử thì chúng ta ai cũng đã biết. Vậy điều gì đã dẫn tới sự chậm trễ này ?

  ▶ THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN CHƠN – VỊ TƯỚNG ĐÃ ĐÁNH LÀ XOÁ SỔ PHIÊN HIỆU ĐỊCH

  ▶ TRẬN CẤM DƠI 1972 – TƯỚNG CHƠN QUÉT SẠCH 2 TRUNG ĐOÀN VNCH TRONG 1 NGÀY

  ▶ TƯỚNG HOÀNG ĐAN – CHIẾN TƯỚNG CAN TRƯỜNG BẬC NHẤT CỦA QĐ VIỆT NAM

  ▶ 1001 CÁCH “ĐỘ” VŨ KHÍ CỦA LÍNH MỸ TRÊN CHIẾN TRƯỜNG VIỆT NAM

  ▶ CHIẾN DỊCH LAM SƠN 719: CƠN ÁC MỘNG KINH HOÀNG NHẤT CỦA VNCH (BẢN FULL)

  Fanpage chính thức:
  Kênh Youtube Battlecry – Khám Phá Thế Giới: @BATTLECRY – KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
  Kênh Youtube Battlecry – Thương Trường Kỳ Truyện: @BATTLECRY – THƯƠNG TRƯỜNG KỲ TRUYỆN

  Thông tin donate cho Battlecry:
  1. Donate qua Ngân Hàng
  19031025776015
  Ngân hàng Techcombank
  CTK: Lương Ngọc Quang Hưng
  2. Donate qua Momo

  Một số tư liệu được sử dụng trong video thuộc về các chủ sở hữu đáng kính. Mọi vấn đề liên quan đến bản quyền, vui lòng liên hệ: [email protected]
  Some of the materials used in the video belongs to the rightful owners. All Copyrights related issues should be sent to [email protected] Thank you.

  #battlecry #lichsuvietnam #lichsu

[/ tie_list]

Tải và trải nghiệm Loship ngay tại:

TẠI SAO TỚI TẬN NĂM 1950 LIÊN XÔ MỚI CÔNG NHẬN VIỆT NAM ?

Phải tới tận năm 1950, người anh cả Liên Xô mới quyết định công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với VNDCCH và phần còn lại của lịch sử thì chúng ta ai cũng đã biết. Vậy điều gì đã dẫn tới sự chậm trễ này ?

▶ THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN CHƠN – VỊ TƯỚNG ĐÃ ĐÁNH LÀ XOÁ SỔ PHIÊN HIỆU ĐỊCH

▶ TRẬN CẤM DƠI 1972 – TƯỚNG CHƠN QUÉT SẠCH 2 TRUNG ĐOÀN VNCH TRONG 1 NGÀY

▶ TƯỚNG HOÀNG ĐAN – CHIẾN TƯỚNG CAN TRƯỜNG BẬC NHẤT CỦA QĐ VIỆT NAM

▶ 1001 CÁCH “ĐỘ” VŨ KHÍ CỦA LÍNH MỸ TRÊN CHIẾN TRƯỜNG VIỆT NAM

▶ CHIẾN DỊCH LAM SƠN 719: CƠN ÁC MỘNG KINH HOÀNG NHẤT CỦA VNCH (BẢN FULL)

Fanpage chính thức:
Kênh Youtube Battlecry – Khám Phá Thế Giới: @BATTLECRY – KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
Kênh Youtube Battlecry – Thương Trường Kỳ Truyện: @BATTLECRY – THƯƠNG TRƯỜNG KỲ TRUYỆN

Thông tin donate cho Battlecry:
1. Donate qua Ngân Hàng
19031025776015
Ngân hàng Techcombank
CTK: Lương Ngọc Quang Hưng
2. Donate qua Momo

Một số tư liệu được sử dụng trong video thuộc về các chủ sở hữu đáng kính. Mọi vấn đề liên quan đến bản quyền, vui lòng liên hệ: [email protected]
Some of the materials used in the video belongs to the rightful owners. All Copyrights related issues should be sent to [email protected] Thank you.

#battlecry #lichsuvietnam #lichsu

43 thoughts on “2022 nhiệm vụ trọng tâm của các kế hoạch 5 năm ở liên xô từ 1950 đến những năm 1970 là – TẠI SAO TỚI TẬN NĂM 1950 LIÊN XÔ MỚI CÔNG NHẬN VIỆT NAM ? | LUẬN BÀN LỊCH SỬ #37”

 1. Bác ta kheo. Đang ta khéo ( xin vũ khí l.x vsf tầu ) – gây chiến – cướp chính quyền cho cộng sản . Các nc họ ko khéo – "ngu đần " – ko phai chiến tranh dân ko chết thảm – họ vẫn độ lập ( p.v đồng – bị ngi thái đập thănnf vào mặt ý nay rôi – quê độ – cứng hong )

  Reply
 2. Sao so đức thánh trând với hồ chí minh đc : * hưng đạo vương – tự lực tự cương
  Hô : tay sai l.x tầu
  Các nc lơn đã thống nhất trao trả độ lập – tại sao hồ thích chiến tranh – để làm tay sai l.x và tầu

  Reply
 3. Nếu, lại nếu, thời kỳ đó Bác Hồ nhờ vả Mỹ như với Liên Xô, và cũng sang Mỹ học về tư bản như học về cộng sản, về bản chất Mỹ cũng muốn hất Pháp đi để nhảy vào Việt Nam, thì giờ không biết Việt Nam chúng ta đi về đâu nhỉ???

  Reply
 4. Thì cũng phải cho người ta vài năm để nhận diện rõ ràng xu hướng chính trị của Việt Nam là gì chứ , ngộ nhỡ Việt Nam kết thân với phương tây thì sao ?

  Reply
 5. theo quy định của quốc tế cộng sản , để công nhận một nước là nước XHCN thì nước đó phải hoàn tất việc cải cách ruộng đất . trước năm 1950 việt nam chưa hoàn tất việc cải cách ruộng đất mặc dù ông Xtalin giục ông Hồ nhiều lần ,, ông Xtalin chưa công nhận Việt nam trước 1950 cũng là lẽ thường tình thôi

  Reply
 6. Đây chính là lúc Hồ Chí Minh đã đi theo con đường mà Lê Chiêu Thống đi cầu viện phương bắc và từ đó đất nước ta phụ thuộc càng ngày càng nhiều vào quốc tế cộng sản và vì vậy cộng sản Việt nam đã nói đánh miền Nam là đánh cho Trung Quốc cho Liên xô.

  Reply
 7. Bác Hồ quá sức vĩ đại, đúng là vị thánh thần được Trời cử xuống cứu giúp dân tộc Việt Nam. Không chỉ là 1 nhà lãnh đạo kiệt xuất, Người cũng rất khéo léo trong mối quan hệ với các quốc gia khác, đồng thời cũng không đánh mất giá trị, sự tự tôn của dân tộc Việt Nam!

  Reply
 8. Nói dài nhưng sai. Stalin không công nhận ĐCS Việt nam là do năm 1946 Cụ Hồ phải giải tán ĐCS để tránh chiến tranh với quân Tàu Tưởng. Điều này gây nghi ngờ cho cả ĐCS Trung quốc và Liên xô. Nói chung nội dung của người kể sử đưa ra là luyên thuyên.

  Reply
 9. Đó là bởi vì năm 1950 thì LX đã có bom nguyên tử : không cần phải sợ Mỹ như trước nữa.Bởi thế tao thích công nhận thằng nào là quyền ở tao.

  Reply
 10. Bác Hồ đã chứng tỏ với Liên xô, Trung Quốc và với thế giới rằng: "đừng bao giờ coi thường dân tộc Việt Nam"

  Reply
 11. Ngay cả Stalin cũng nhìn nhận Hồ Chí Minh là nhà Dân tộc chủ nghĩa. Bác luôn đưa Dân tộc lên trên và Cộng sản hay Tư bản chỉ là phương tiện.

  Reply
 12. Người như Stalin, Mao Trạch Đông thi ko bội phục ai đâu, họ xem ông Hồ như con cờ mà nước đi do họ sắp xếp .

  Reply
 13. 01:14 Mới gọi lên nhà mạng hỏi mạng hôm nay MẠNG bị gì mà đăng status cả tiếng không có đứa nào LIKE. 🐉

  Reply
 14. Bác biết Trung Quốc cũng mới độc lập nên ko giúp đk nhiều. Chỉ có nhờ mao trạch đông bạn bác để tiến lại gần với liên xô. Vì chỉ có Liên Xô mới có đủ vũ trang hiện đại giúp đk bác giải phóng. Và từ đó máy bay và vũ khí của Nga được nổi tiếng khắp thế giới. Dù máy bay mic17 và mic21 chất lượng chưa bằng 1 nửa mỹ,nhưng rơi vào tay vn như bác Bảy thì máy bay mỹ chỉ là sắt vụn.

  Reply
 15. Có Bác Hồ vận động mãi mới được chứ dễ gì họ chịu công nhận mình
  Có thể bạn chưa biết nhưng Bác Hồ là bộ trưởng bộ ngoại giao đầu tiên của nước ta

  Reply

Leave a Comment