2022 năm 1949 – Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình – Năm 1949

Xin chào đọc giả.Hôm nay, mình xin chia sẽ về chủ đề Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình – Năm 1949 . Đa số nguồn đều đc lấy thông tin từ những nguồn website lớn khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu. Video đã đạt được 21917 và 177 views. Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình – Năm 1949

Sau hơn 3 năm kháng chiến, quân ta càng đánh càng mạnh, quân Pháp ngày càng lâm vào thế suy nhược, lúng túng. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với niềm tin vào chính phủ và Bác Hồ, đồng bào từ Nam chí Bắc đoàn kết một lòng – cùng nhau kháng chiến kiến quốc. Chiến khu Việt Bắc trở thành biểu tượng của niềm tin và khát vọng độc lập tự do của cả dân tộc.

Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình – Năm 1949
#Phim #tài #liệu #Việt #Nam #thời #đại #Hồ #Chí #Minh #Biên #niên #sử #truyền #hình #Năm


Xem thêm về Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình – Năm 1949

năm 1949

năm 1949, Việt Nam 90 năm,Phim tài liệu,Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình,Năm 1949, #Phim #tài #liệu #Việt #Nam #thời #đại #Hồ #Chí #Minh #Biên #niên #sử #truyền #hình #Năm

Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình – Năm 1949


Đa phần nguồn đều được update ý tưởng từ những nguồn trang web đầu ngành

Tác giả gốc: Việt Nam 90 năm

năm 1949 năm 1949 [/ caption]

Nguồn video Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình – Năm 1949

https://www.youtube.com/watch?v=Sj-NSwBp-vY

Chi tiết thêm tại Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình – Năm 1949

[tie_list type = “starlist”]
 • Tác giả: Việt Nam 90 năm
 • Views: 21917
 • Rate: 5.00
 • Like: 177
 • Dislike:
 • Từ khoá: Việt Nam 90 năm,Phim tài liệu,Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình,Năm 1949
 • Từ khoá phụ: năm 1949
 • Mô tả: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình – Năm 1949

  Sau hơn 3 năm kháng chiến, quân ta càng đánh càng mạnh, quân Pháp ngày càng lâm vào thế suy nhược, lúng túng. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với niềm tin vào chính phủ và Bác Hồ, đồng bào từ Nam chí Bắc đoàn kết một lòng – cùng nhau kháng chiến kiến quốc. Chiến khu Việt Bắc trở thành biểu tượng của niềm tin và khát vọng độc lập tự do của cả dân tộc.

[/ tie_list]

Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình – Năm 1949

Sau hơn 3 năm kháng chiến, quân ta càng đánh càng mạnh, quân Pháp ngày càng lâm vào thế suy nhược, lúng túng. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với niềm tin vào chính phủ và Bác Hồ, đồng bào từ Nam chí Bắc đoàn kết một lòng – cùng nhau kháng chiến kiến quốc. Chiến khu Việt Bắc trở thành biểu tượng của niềm tin và khát vọng độc lập tự do của cả dân tộc.

10 thoughts on “2022 năm 1949 – Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình – Năm 1949”

 1. Hùm Xám về trời rồi, ông mất thật rồi, Vĩnh biệt ông, vĩnh biệt cuộc đời đầy oai hùng nhưng cũng đầy tiếc nuối. Tuy chỉ là trung tá nhưng ông là thủ trưởng của nhiều vị tướng sau này. Ông là vị E trường toàn tài, anh hùng đường 4

  Reply
 2. Nói theo lý thuyết phong kiến Chân mệnh thiên tử thì Bác Hồ là Thánh nhân tái thế giúp đỡ nhân dân và đất nước. Nói theo phương tây thì Bác Hồ là đơn đặt hàng của lịch sử. Tất cả những vị lãnh đạo thời đó như một ekíp trên trời cùng xống trần. ☺☺☺☺

  Reply
 3. Một thời đấu tố, cải cách ruộng đất, bố đấu con, vợ đấu chồng, con đấu bố mẹ. Đúng là một thời mọi rợ của lũ CS máy móc theo CS TQ.

  Reply
 4. Đặng Văn Việt, anh hùng lỡ thời. Chỉ vì gia cảnh là tư sản mà ông bị tước quân. 🙁 Nước Việt từ đó mất đi 1 vị tướng tài cầm quân.

  Reply

Leave a Comment