2022 ghanim al muftah là ai – HD Muftah Alsaltany – Al-Fatihah – 001 – مفتاح السلطني – الفاتحة

Hi quý vị.Today, tôi xin chia sẽ về chủ đề HD Muftah Alsaltany – Al-Fatihah – 001 – مفتاح السلطني – الفاتحة . Phần lớn nguồn đều được cập nhật ý tưởng từ những nguồn trang web đầu ngành khác nên có thể vài phần khó hiểu. Video đã đạt được 42 và 0 views. [_arabic] مفتاح السلطني الفاتحة الدوري عن الكسائي
[_english] Muftah Alsaltany Al-Fatihah Rewayat AlDorai A’n Al-Kisa’ai
[_france] Muftah Alsaltany Prologue Rewayat AlDorai A’n Al-Kisa’ai
[_germany] Muftah Alsaltany Al-Fātiha – Die Eröffnende Rewayat AlDorai A’n Al-Kisa’ai
[_spain] Muftah Alsaltany La Apertura Rewayat AlDorai A’n Al-Kisa’ai
[_turkey] Muftah Alsaltany Fatiha Suresi Rewayat AlDorai A’n Al-Kisa’ai
[_china] 米夫塔-艾勒赛勒塔尼 开端章 安都里 传自 凯萨仪 的读法
[_tahi] มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์ สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ อัด-ดูรีย์ จาก อัล-กะสาอีย์
[_urdu] مفتاح سلطنی فاتحہ بروايت دوری عن کسائی
[_bengali] মিফতাহ্ আস-সালতানী আল-ফাতিহা কাসায়ী থেকে দূরী এর বর্ণনা
[_bosnia] Miftaf Es-Sultani El-Fatiha Rivajet Ed-Durija od El-Kesaija
[_uyghur] مىفتاھ سەلتەنىي سۈرە فاتىھە كەسائىدىن دەۋرى رىۋايىتى
[_farsi] مفتاح السلطنی فاتحه روایت دوری از کسائی
[_tajeki] Мифтоҳ ас-Салтанӣ ФОТИҲА Дурӣ аз Кисои
[_malbari] മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ ഫാതിഹ കസാഇയില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം
[_tagalog] Muftah Alsaltany Al-Fâtiha Rewayat AlDorai A’n Al-Kisa’ai
[_indonesia] Miftah as sulthaniy Surah Al-Fatihah (Pembukaan) Riwayat Ad Duuriy ‘an Al Kisaaiy
[_portuguese] Miftah Assaltuni A Abertura Ad-Daurim de Kassá’i
[_hausa] Muftah Alsaltany Al-Fatiha Riwayar Duri daga Kisa’i
[_swahili] Muftah Alsaltany Al-Fatiha Riwaya ya Dury kutoka kwa Al Kisai

HD Muftah Alsaltany – Al-Fatihah – 001 – مفتاح السلطني – الفاتحة
#Muftah #Alsaltany #AlFatihah #مفتاح #السلطني #الفاتحة


Xem thêm về HD Muftah Alsaltany – Al-Fatihah – 001 – مفتاح السلطني – الفاتحة

ghanim al muftah là ai

ghanim al muftah là ai, قرآن,سورة,Quran,Surat,الفاتحة,مفتاح السلطني,Al-Fatihah,Muftah Alsaltany,Prologue,Al-Fātiha – Die Eröffnende,La Apertura,Fatiha Suresi,开端章,สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ,فاتحہ,আল-ফাতিহা,El-Fatiha,سۈرە فاتىھە,فاتحه,ФОТИҲА,ഫാതിഹ,Al-Fâtiha,Surah Al-Fatihah (Pembukaan),A Abertura,Al-Fatiha, #Muftah #Alsaltany #AlFatihah #مفتاح #السلطني #الفاتحة

HD Muftah Alsaltany – Al-Fatihah – 001 – مفتاح السلطني – الفاتحة


Phần nhiều nguồn đều được update thông tin từ các nguồn website đầu ngành

Tác giả gốc: Sun of Islam

ghanim al muftah là ai ghanim al muftah là ai [/ caption]

Nguồn video HD Muftah Alsaltany – Al-Fatihah – 001 – مفتاح السلطني – الفاتحة

https://www.youtube.com/watch?v=hqpmLMreSCc

Chi tiết thêm tại HD Muftah Alsaltany – Al-Fatihah – 001 – مفتاح السلطني – الفاتحة

[tie_list type = “starlist”]
 • Tác giả: Sun of Islam
 • Views: 42
 • Rate: nan
 • Like: 0
 • Dislike:
 • Từ khoá: قرآن,سورة,Quran,Surat,الفاتحة,مفتاح السلطني,Al-Fatihah,Muftah Alsaltany,Prologue,Al-Fātiha – Die Eröffnende,La Apertura,Fatiha Suresi,开端章,สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ,فاتحہ,আল-ফাতিহা,El-Fatiha,سۈرە فاتىھە,فاتحه,ФОТИҲА,ഫാതിഹ,Al-Fâtiha,Surah Al-Fatihah (Pembukaan),A Abertura,Al-Fatiha
 • Từ khoá phụ: ghanim al muftah là ai
 • Mô tả: [_arabic] مفتاح السلطني الفاتحة الدوري عن الكسائي
  [_english] Muftah Alsaltany Al-Fatihah Rewayat AlDorai A’n Al-Kisa’ai
  [_france] Muftah Alsaltany Prologue Rewayat AlDorai A’n Al-Kisa’ai
  [_germany] Muftah Alsaltany Al-Fātiha – Die Eröffnende Rewayat AlDorai A’n Al-Kisa’ai
  [_spain] Muftah Alsaltany La Apertura Rewayat AlDorai A’n Al-Kisa’ai
  [_turkey] Muftah Alsaltany Fatiha Suresi Rewayat AlDorai A’n Al-Kisa’ai
  [_china] 米夫塔-艾勒赛勒塔尼 开端章 安都里 传自 凯萨仪 的读法
  [_tahi] มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์ สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ อัด-ดูรีย์ จาก อัล-กะสาอีย์
  [_urdu] مفتاح سلطنی فاتحہ بروايت دوری عن کسائی
  [_bengali] মিফতাহ্ আস-সালতানী আল-ফাতিহা কাসায়ী থেকে দূরী এর বর্ণনা
  [_bosnia] Miftaf Es-Sultani El-Fatiha Rivajet Ed-Durija od El-Kesaija
  [_uyghur] مىفتاھ سەلتەنىي سۈرە فاتىھە كەسائىدىن دەۋرى رىۋايىتى
  [_farsi] مفتاح السلطنی فاتحه روایت دوری از کسائی
  [_tajeki] Мифтоҳ ас-Салтанӣ ФОТИҲА Дурӣ аз Кисои
  [_malbari] മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ ഫാതിഹ കസാഇയില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം
  [_tagalog] Muftah Alsaltany Al-Fâtiha Rewayat AlDorai A’n Al-Kisa’ai
  [_indonesia] Miftah as sulthaniy Surah Al-Fatihah (Pembukaan) Riwayat Ad Duuriy ‘an Al Kisaaiy
  [_portuguese] Miftah Assaltuni A Abertura Ad-Daurim de Kassá’i
  [_hausa] Muftah Alsaltany Al-Fatiha Riwayar Duri daga Kisa’i
  [_swahili] Muftah Alsaltany Al-Fatiha Riwaya ya Dury kutoka kwa Al Kisai
[/ tie_list] [_arabic] مفتاح السلطني الفاتحة الدوري عن الكسائي
[_english] Muftah Alsaltany Al-Fatihah Rewayat AlDorai A’n Al-Kisa’ai
[_france] Muftah Alsaltany Prologue Rewayat AlDorai A’n Al-Kisa’ai
[_germany] Muftah Alsaltany Al-Fātiha – Die Eröffnende Rewayat AlDorai A’n Al-Kisa’ai
[_spain] Muftah Alsaltany La Apertura Rewayat AlDorai A’n Al-Kisa’ai
[_turkey] Muftah Alsaltany Fatiha Suresi Rewayat AlDorai A’n Al-Kisa’ai
[_china] 米夫塔-艾勒赛勒塔尼 开端章 安都里 传自 凯萨仪 的读法
[_tahi] มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์ สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ อัด-ดูรีย์ จาก อัล-กะสาอีย์
[_urdu] مفتاح سلطنی فاتحہ بروايت دوری عن کسائی
[_bengali] মিফতাহ্ আস-সালতানী আল-ফাতিহা কাসায়ী থেকে দূরী এর বর্ণনা
[_bosnia] Miftaf Es-Sultani El-Fatiha Rivajet Ed-Durija od El-Kesaija
[_uyghur] مىفتاھ سەلتەنىي سۈرە فاتىھە كەسائىدىن دەۋرى رىۋايىتى
[_farsi] مفتاح السلطنی فاتحه روایت دوری از کسائی
[_tajeki] Мифтоҳ ас-Салтанӣ ФОТИҲА Дурӣ аз Кисои
[_malbari] മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ ഫാതിഹ കസാഇയില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം
[_tagalog] Muftah Alsaltany Al-Fâtiha Rewayat AlDorai A’n Al-Kisa’ai
[_indonesia] Miftah as sulthaniy Surah Al-Fatihah (Pembukaan) Riwayat Ad Duuriy ‘an Al Kisaaiy
[_portuguese] Miftah Assaltuni A Abertura Ad-Daurim de Kassá’i
[_hausa] Muftah Alsaltany Al-Fatiha Riwayar Duri daga Kisa’i
[_swahili] Muftah Alsaltany Al-Fatiha Riwaya ya Dury kutoka kwa Al Kisai

Leave a Comment