2022 fahlanruk the series tập 20 – Next Episode ฟ้าลั่นรัก Fahlanruk The Series | EP.11 อาทิตย์ที่ 20 พ.ย. นี้

Chào bạn đọc., tôi sẽ đưa ra đánh giá khách quan về Next Episode ฟ้าลั่นรัก Fahlanruk The Series | EP.11 อาทิตย์ที่ 20 พ.ย. นี้ . Đa phần nguồn đều đc cập nhật ý tưởng từ các nguồn website lớn khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu. Video đã đạt được 286485 và 3941 views. “ฟ้าลั่นรัก” Fahlanruk The Series
เพื่อนทางกาย…ที่ไม่คิดจะผูกพันทางใจ แต่เรื่องของ “หัวใจ”…ใครจะไปห้ามได้
Physically attracted friends, with no anticipation for “emotional bonding”
Still the matters of “Heart” No one can Deny.

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เวลา 23.00 น. ทางช่อง MCOT HD 30
Uncut Version ทุกวันจันทร์
เวลา 00.00 (GMT+7) ผ่านทาง WeTV (ภายในประเทศไทย)
เวลา 00.00 (GMT+8) ผ่านทาง GagaOOLala ทั่วโลก (ยกเว้นญี่ปุ่น,เกาหลี)
เวลา 01.00 (GMT+9) ผ่านทาง Heavenly (เฉพาะประเทศเกาหลี)

On Sunday
11.00 PM. on MCOT HD 30
Uncut Version on Monday
00.00 AM (GMT+ 7) on WeTV (Thailand)
00.00 AM (GMT+8) on GagaOOLala (Global except for Japan, Korea)
01.00 AM (GMT+9) on Heavenly (Korea)

นำแสดงโดย
– “ฟ้าลั่น” รับบทโดย “ต้นข้าว” ชยุตม์ นิติชาคร IG: chayuthn
– “เชอเบท” รับบทโดย “เจมส์” ธนบูรณ์ วิศว์รุ่งโรจน์ IG: jameswisx
– “ปิง (ปิงโง่)” รับบทโดย “ริว” ดนุดล สุรณาภรณ์ชัย IG: ryu_danudol
– “แท๊ป” รับบทโดย “เก้า” สิรวิช สุวรรณรัตน์ IG: kkaaoobob
– “ปริ๊นซ์ (หนูก๊อง)” รับบทโดย “ต้อง” พิรุฬห์วัฒน์ วรรณสอน IG: tong.ton9
– “เกียร์” รับบทโดย “วิน” กิตติพนธ์ โชติจิรนันท์ IG: wiinktp
– “ต้าร์” รับบทโดย “ยิ้ว” วาริ อติอานนท์ IG: yiwwari
– “พริ้ง” รับบทโดย “เฟิร์น” สิริกร คูณาภินันท์ IG: baifernsirikorn

ผลิตโดย : บริษัท เซฟ สตูดิโอ จำกัด
ควบคุมการผลิต : กู่ เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข
กำกับซีรีส์ : ฉิก สกล เตียเจริญ , เค ไชยณรงค์ แต้มพงษ์

ขอขอบคุณเพลงประกอบซีรีส์
เชื่อในเธอเชื่อในรัก ดัง-พันกร

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : fahlanruktheseries
Instagram : @fahlanruktheseries
Twitter : @fahlanruk
TikTok : @SafeStudio_official

ติดต่อโฆษณา งานนักแสดง
โทร. 061-961-5544
E-mail : [email protected]

#safestudio
#fahlanruktheseries #ฟ้าลั่นรักเดอะซีรีส์ #fahlanruk #ฟ้าลั่นรัก

Next Episode ฟ้าลั่นรัก Fahlanruk The Series | EP.11 อาทิตย์ที่ 20 พ.ย. นี้
#Episode #ฟาลนรก #Fahlanruk #Series #EP11 #อาทตยท #พย #น


Xem thêm về Next Episode ฟ้าลั่นรัก Fahlanruk The Series | EP.11 อาทิตย์ที่ 20 พ.ย. นี้

fahlanruk the series tập 20

fahlanruk the series tập 20, #SafeStudio,#Fahlanruk,#Fahlanruktheseries,#LGBTQ,#BL,boyloveseries, #Episode #ฟาลนรก #Fahlanruk #Series #EP11 #อาทตยท #พย #น

Next Episode ฟ้าลั่นรัก Fahlanruk The Series | EP.11 อาทิตย์ที่ 20 พ.ย. นี้


Đa phần nguồn đều được update thông tin từ những nguồn trang web lớn

Tác giả gốc: SafeStudio Official

fahlanruk the series tập 20 fahlanruk the series tập 20 [/ caption]

Nguồn video Next Episode ฟ้าลั่นรัก Fahlanruk The Series | EP.11 อาทิตย์ที่ 20 พ.ย. นี้

https://www.youtube.com/watch?v=BsgVzLLVq1E

Chi tiết thêm tại Next Episode ฟ้าลั่นรัก Fahlanruk The Series | EP.11 อาทิตย์ที่ 20 พ.ย. นี้

[tie_list type = “starlist”]
 • Tác giả: SafeStudio Official
 • Views: 286485
 • Rate: 5.00
 • Like: 3941
 • Dislike:
 • Từ khoá: #SafeStudio,#Fahlanruk,#Fahlanruktheseries,#LGBTQ,#BL,boyloveseries
 • Từ khoá phụ: fahlanruk the series tập 20
 • Mô tả: “ฟ้าลั่นรัก” Fahlanruk The Series
  เพื่อนทางกาย…ที่ไม่คิดจะผูกพันทางใจ แต่เรื่องของ “หัวใจ”…ใครจะไปห้ามได้
  Physically attracted friends, with no anticipation for “emotional bonding”
  Still the matters of “Heart” No one can Deny.

  ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
  เวลา 23.00 น. ทางช่อง MCOT HD 30
  Uncut Version ทุกวันจันทร์
  เวลา 00.00 (GMT+7) ผ่านทาง WeTV (ภายในประเทศไทย)
  เวลา 00.00 (GMT+8) ผ่านทาง GagaOOLala ทั่วโลก (ยกเว้นญี่ปุ่น,เกาหลี)
  เวลา 01.00 (GMT+9) ผ่านทาง Heavenly (เฉพาะประเทศเกาหลี)

  On Sunday
  11.00 PM. on MCOT HD 30
  Uncut Version on Monday
  00.00 AM (GMT+ 7) on WeTV (Thailand)
  00.00 AM (GMT+8) on GagaOOLala (Global except for Japan, Korea)
  01.00 AM (GMT+9) on Heavenly (Korea)

  นำแสดงโดย
  – “ฟ้าลั่น” รับบทโดย “ต้นข้าว” ชยุตม์ นิติชาคร IG: chayuthn
  – “เชอเบท” รับบทโดย “เจมส์” ธนบูรณ์ วิศว์รุ่งโรจน์ IG: jameswisx
  – “ปิง (ปิงโง่)” รับบทโดย “ริว” ดนุดล สุรณาภรณ์ชัย IG: ryu_danudol
  – “แท๊ป” รับบทโดย “เก้า” สิรวิช สุวรรณรัตน์ IG: kkaaoobob
  – “ปริ๊นซ์ (หนูก๊อง)” รับบทโดย “ต้อง” พิรุฬห์วัฒน์ วรรณสอน IG: tong.ton9
  – “เกียร์” รับบทโดย “วิน” กิตติพนธ์ โชติจิรนันท์ IG: wiinktp
  – “ต้าร์” รับบทโดย “ยิ้ว” วาริ อติอานนท์ IG: yiwwari
  – “พริ้ง” รับบทโดย “เฟิร์น” สิริกร คูณาภินันท์ IG: baifernsirikorn

  ผลิตโดย : บริษัท เซฟ สตูดิโอ จำกัด
  ควบคุมการผลิต : กู่ เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข
  กำกับซีรีส์ : ฉิก สกล เตียเจริญ , เค ไชยณรงค์ แต้มพงษ์

  ขอขอบคุณเพลงประกอบซีรีส์
  เชื่อในเธอเชื่อในรัก ดัง-พันกร

  ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
  Facebook : fahlanruktheseries
  Instagram : @fahlanruktheseries
  Twitter : @fahlanruk
  TikTok : @SafeStudio_official

  ติดต่อโฆษณา งานนักแสดง
  โทร. 061-961-5544
  E-mail : [email protected]

  #safestudio
  #fahlanruktheseries #ฟ้าลั่นรักเดอะซีรีส์ #fahlanruk #ฟ้าลั่นรัก

[/ tie_list]

“ฟ้าลั่นรัก” Fahlanruk The Series
เพื่อนทางกาย…ที่ไม่คิดจะผูกพันทางใจ แต่เรื่องของ “หัวใจ”…ใครจะไปห้ามได้
Physically attracted friends, with no anticipation for “emotional bonding”
Still the matters of “Heart” No one can Deny.

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เวลา 23.00 น. ทางช่อง MCOT HD 30
Uncut Version ทุกวันจันทร์
เวลา 00.00 (GMT+7) ผ่านทาง WeTV (ภายในประเทศไทย)
เวลา 00.00 (GMT+8) ผ่านทาง GagaOOLala ทั่วโลก (ยกเว้นญี่ปุ่น,เกาหลี)
เวลา 01.00 (GMT+9) ผ่านทาง Heavenly (เฉพาะประเทศเกาหลี)

On Sunday
11.00 PM. on MCOT HD 30
Uncut Version on Monday
00.00 AM (GMT+ 7) on WeTV (Thailand)
00.00 AM (GMT+8) on GagaOOLala (Global except for Japan, Korea)
01.00 AM (GMT+9) on Heavenly (Korea)

นำแสดงโดย
– “ฟ้าลั่น” รับบทโดย “ต้นข้าว” ชยุตม์ นิติชาคร IG: chayuthn
– “เชอเบท” รับบทโดย “เจมส์” ธนบูรณ์ วิศว์รุ่งโรจน์ IG: jameswisx
– “ปิง (ปิงโง่)” รับบทโดย “ริว” ดนุดล สุรณาภรณ์ชัย IG: ryu_danudol
– “แท๊ป” รับบทโดย “เก้า” สิรวิช สุวรรณรัตน์ IG: kkaaoobob
– “ปริ๊นซ์ (หนูก๊อง)” รับบทโดย “ต้อง” พิรุฬห์วัฒน์ วรรณสอน IG: tong.ton9
– “เกียร์” รับบทโดย “วิน” กิตติพนธ์ โชติจิรนันท์ IG: wiinktp
– “ต้าร์” รับบทโดย “ยิ้ว” วาริ อติอานนท์ IG: yiwwari
– “พริ้ง” รับบทโดย “เฟิร์น” สิริกร คูณาภินันท์ IG: baifernsirikorn

ผลิตโดย : บริษัท เซฟ สตูดิโอ จำกัด
ควบคุมการผลิต : กู่ เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข
กำกับซีรีส์ : ฉิก สกล เตียเจริญ , เค ไชยณรงค์ แต้มพงษ์

ขอขอบคุณเพลงประกอบซีรีส์
เชื่อในเธอเชื่อในรัก ดัง-พันกร

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : fahlanruktheseries
Instagram : @fahlanruktheseries
Twitter : @fahlanruk
TikTok : @SafeStudio_official

ติดต่อโฆษณา งานนักแสดง
โทร. 061-961-5544
E-mail : [email protected]

#safestudio
#fahlanruktheseries #ฟ้าลั่นรักเดอะซีรีส์ #fahlanruk #ฟ้าลั่นรัก

43 thoughts on “2022 fahlanruk the series tập 20 – Next Episode ฟ้าลั่นรัก Fahlanruk The Series | EP.11 อาทิตย์ที่ 20 พ.ย. นี้”

 1. Sher is so abusive and never apologizes! I don’t want him with Fah! I don’t care for Fah that much either but he doesn’t deserve to be treated so horribly! Glad this one is over soon!

  Reply
 2. Sher needs therapist, in some other country if Fah pressed charges, he would have been already in jail for violence, full stop. Punching and hitting people is punishable by law, what message this production is sending to other young people? Awful. Agree with those who say there is no character development and that is why. The scriptwriters just suck. You can’t make a drama based on bed scenes only.

  Reply
 3. When I thought this serie can't get any worse , here they go again, am so disappointed with the writer , there's a fine line between Toxic and abusive relationship , the main leads need to stay far away from each other forever no need for happy ending when there isn't any character development at all.

  Reply
 4. What the hell is this
  Why Everytime fah has to apologise
  When he has not done anything wrong
  He just wants some commitments and a stable relationship
  And what's the problem with Sher
  Why he is always slapping Fah for no reason

  Reply
 5. You can't start a relationship off with Sex and then more sex. You get confused with the feelings not sure if it's love or lust.. can't wait to see how this turns out.

  Reply
 6. El autor de esto cm que no tuvo mucha inspiración todo los capítulos pasa lo mismo y seguro en el final todos vivieron felices por siempre sin ningún desarrollo ni crecimiento solo por el poder del guión!!

  Reply
 7. เรื่องนี้ เรื่องการใช้อารมณ์คือหนักมากจริงๆ

  Reply
 8. This series gives us real life experience. In our life we have so many sherbets and Fah . We should learn from this series. Fighting, jealousy, holding your ego won't help you maintain a good relationship. You have to communicate with your partner if you want to have a perfect relationship.

  I know they will resolve their problems sooner or later.

  Reply
 9. เอาจิงๆสงสารเชอมากกกกกที่คนรักไม่ไหวใจ….เอาใจช่วยทั้งคุ่นะ🥰🥰🥰

  Reply
 10. ไว้ดูทีเดียวตอนจบเลยได้ไหม มาม่าทุกตอนใจมันจะพัง😭😭😭

  Reply
 11. Sher came from a broken family he is insecure……. His twin suffer badly form their parents divorce so he is like that
  The story line for twins had been changed but sher suffer from a bad experience due to his broken family

  Reply
 12. The whole series is just a rinse and repeat of Fah's chasing/pushing after Sher's affection and Sher slapping/punching Fah into bending to his way and his definition of 'being in a relationship'. Also, Fah forcing himself on Sher is what the heck. What is even that. C'mon Thai BL. I'm sure you can write better characters, character development and plot. Kinda hard to get behind any characters when they pull shit like that. Since it's clear the relationship is unhealthy, the next logical progression in the plot should be Fah and Sher working out their own issues and not end up together. Because, what is even the point of that relationship?

  Reply
 13. Tap and Ping is the real couple of this show, I stopped carring ab Sher&Fah, Sher is a horribly written character, he gas become so dislikeble, I don t care what happens to him, hopefully he ends up in a therapy clinic to sort out his anger issues, and Fah finds someone better to love

  Reply
 14. Sher has got to be one of the most annoying, crazy ass characters I have ever seen. He acts like a maniac on steroids, slapping, yelling & than playing the, oh poor me victim. I have no sympathy for him. The only way this series won t be a bust is if we get to see some real groveling from Sher. Fah s character grew, he fell in love and acts accordingly, Sher is the same crappy character.

  Reply
 15. I feel bad for fah but im not gonna hate sher, cause i think it's not easy to be him too, someone who had a trauma and doctrene from his father, it will be shield for him to let someone come to his life, and he really like fah it's very obvious, but he don't know what to do,he can't show his affection at all, because he never done this kind of relationship before. Someone said sher is egoist or something, but never put themself in sherbet pov, he act bad, everyone know that, but no one try to understand. I need more explanation about sher character and his past ✌

  Reply
 16. คนที่รักกันจริงๆเค้าไม่ใช้อารมณ์และความรุนแรงกันนะหนูเชอฟ้าลั่น

  Reply
 17. Fah deserves better! Now i wish he could end up with that fan girl instead! The way she understands him! Sher is a complete jerk!

  Reply

Leave a Comment