2022 fahlanruk the series tập 20 – FahLanRuk The Series – Episode 12 – Reaction/Commentary 🇹🇭

Kính thưa đọc giả.Today, mình mạn phép đưa ra cái nhìn chủ quan về FahLanRuk The Series – Episode 12 – Reaction/Commentary 🇹🇭 . Phần lớn nguồn đều đc update thông tin từ những nguồn trang web lớn khác nên sẽ có vài phần khó hiểu. Video đã đạt được 4775 và 58 views. FahLanRuk The Series – Episode 12 – Reaction/Commentary 🇹🇭

FahLanRuk Episode 11 :

SafeStudio Official :

Physically attracted friends, with no anticipation for “emotional bonding”
Still the matters of “Heart” No one can Deny.

– Premiere on 11 September 2022, 11.00 PM via MCOT HD 30
– Uncut Version On 12 September 2022, 00.00 AM (GMT+ 7) via WeTV
– International on September 11 2022, 23.00 (TST) via GagaOOLala

Cast :
– “Fahlan” Tonkaow – Chayuth IG: chayuthn
– “Sherbet” James – Thanaboon IG: jameswisx
– “Ping” Ryu – Danudol IG: ryu_danudol
– “Tap” Kao – Siravit IG: kkaaoobob
– “Prince” Tong – Piroonwat IG: tong.ton9
– “Gear” Win – Kittiphon IG: wiinktp
– “Tar” Yiw – Wari IG: yiwwari
– “Pink” Fern – Sirikorn IG: baifernsirikorn

Created by : SAFE STUDIO CO.,LTD.
Executive Producer : Safe – Nopparit Sirisawat
Produced by : Koo – Ekasit Trakulkasemsuk
Directed by : Sakon Tiacharoen , Chainarong Tampong

Please follow us :
Facebook : fahlanruktheseries
Instagram : @fahlanruktheseries
Twitter : @fahlanruk
TikTok : @SafeStudio_official

#FahlanrukTheSeries #FahlanrukEP12 #FahlanrukFinalEP #newbl #newblseries #thaibl #thaiblseries #boyslove #blseries #reaction #filipinoreaction #filipinoreacts #bl2022

FahLanRuk The Series – Episode 12 – Reaction/Commentary 🇹🇭
#FahLanRuk #Series #Episode #ReactionCommentary


Xem thêm về FahLanRuk The Series – Episode 12 – Reaction/Commentary 🇹🇭

fahlanruk the series tập 20

fahlanruk the series tập 20, FahLanRuk,FahLanRuk Reaction,FahLanRuk The Series,FahLanRuk The Series Reaction,FahLanRuk Episode 12,FahLanRuk Episode 12 Reaction,FahLanRuk Episode 11,FahLanRuk Episode 11 Reaction,FahLanRuk Episode 12 Eng Sub,FahLanRuk Ep 12,FahLanRuk Finale,FahLanRuk Finale Reaction,FahLanRuk Ep 12 Reaction,fahlanruk ep 12,fahlanruk ep 12 reaction,fahlanruk finale,fahlanruk finale reaction, #FahLanRuk #Series #Episode #ReactionCommentary

FahLanRuk The Series – Episode 12 – Reaction/Commentary 🇹🇭


Đa số nguồn đều đc lấy thông tin từ những nguồn trang web lớn

Tác giả gốc: REACTOR PH OFFICIAL

fahlanruk the series tập 20 fahlanruk the series tập 20 [/ caption]

Nguồn video FahLanRuk The Series – Episode 12 – Reaction/Commentary 🇹🇭

https://www.youtube.com/watch?v=I5u8hkEq6Sg

Chi tiết thêm tại FahLanRuk The Series – Episode 12 – Reaction/Commentary 🇹🇭

[tie_list type = “starlist”]
 • Tác giả: REACTOR PH OFFICIAL
 • Views: 4775
 • Rate: 5.00
 • Like: 58
 • Dislike:
 • Từ khoá: FahLanRuk,FahLanRuk Reaction,FahLanRuk The Series,FahLanRuk The Series Reaction,FahLanRuk Episode 12,FahLanRuk Episode 12 Reaction,FahLanRuk Episode 11,FahLanRuk Episode 11 Reaction,FahLanRuk Episode 12 Eng Sub,FahLanRuk Ep 12,FahLanRuk Finale,FahLanRuk Finale Reaction,FahLanRuk Ep 12 Reaction,fahlanruk ep 12,fahlanruk ep 12 reaction,fahlanruk finale,fahlanruk finale reaction
 • Từ khoá phụ: fahlanruk the series tập 20
 • Mô tả: FahLanRuk The Series – Episode 12 – Reaction/Commentary 🇹🇭

  FahLanRuk Episode 11 :

  SafeStudio Official :

  Physically attracted friends, with no anticipation for “emotional bonding”
  Still the matters of “Heart” No one can Deny.

  – Premiere on 11 September 2022, 11.00 PM via MCOT HD 30
  – Uncut Version On 12 September 2022, 00.00 AM (GMT+ 7) via WeTV
  – International on September 11 2022, 23.00 (TST) via GagaOOLala

  Cast :
  – “Fahlan” Tonkaow – Chayuth IG: chayuthn
  – “Sherbet” James – Thanaboon IG: jameswisx
  – “Ping” Ryu – Danudol IG: ryu_danudol
  – “Tap” Kao – Siravit IG: kkaaoobob
  – “Prince” Tong – Piroonwat IG: tong.ton9
  – “Gear” Win – Kittiphon IG: wiinktp
  – “Tar” Yiw – Wari IG: yiwwari
  – “Pink” Fern – Sirikorn IG: baifernsirikorn

  Created by : SAFE STUDIO CO.,LTD.
  Executive Producer : Safe – Nopparit Sirisawat
  Produced by : Koo – Ekasit Trakulkasemsuk
  Directed by : Sakon Tiacharoen , Chainarong Tampong

  Please follow us :
  Facebook : fahlanruktheseries
  Instagram : @fahlanruktheseries
  Twitter : @fahlanruk
  TikTok : @SafeStudio_official

  #FahlanrukTheSeries #FahlanrukEP12 #FahlanrukFinalEP #newbl #newblseries #thaibl #thaiblseries #boyslove #blseries #reaction #filipinoreaction #filipinoreacts #bl2022

[/ tie_list]

FahLanRuk The Series – Episode 12 – Reaction/Commentary 🇹🇭

FahLanRuk Episode 11 :

SafeStudio Official :

Physically attracted friends, with no anticipation for “emotional bonding”
Still the matters of “Heart” No one can Deny.

– Premiere on 11 September 2022, 11.00 PM via MCOT HD 30
– Uncut Version On 12 September 2022, 00.00 AM (GMT+ 7) via WeTV
– International on September 11 2022, 23.00 (TST) via GagaOOLala

Cast :
– “Fahlan” Tonkaow – Chayuth IG: chayuthn
– “Sherbet” James – Thanaboon IG: jameswisx
– “Ping” Ryu – Danudol IG: ryu_danudol
– “Tap” Kao – Siravit IG: kkaaoobob
– “Prince” Tong – Piroonwat IG: tong.ton9
– “Gear” Win – Kittiphon IG: wiinktp
– “Tar” Yiw – Wari IG: yiwwari
– “Pink” Fern – Sirikorn IG: baifernsirikorn

Created by : SAFE STUDIO CO.,LTD.
Executive Producer : Safe – Nopparit Sirisawat
Produced by : Koo – Ekasit Trakulkasemsuk
Directed by : Sakon Tiacharoen , Chainarong Tampong

Please follow us :
Facebook : fahlanruktheseries
Instagram : @fahlanruktheseries
Twitter : @fahlanruk
TikTok : @SafeStudio_official

#FahlanrukTheSeries #FahlanrukEP12 #FahlanrukFinalEP #newbl #newblseries #thaibl #thaiblseries #boyslove #blseries #reaction #filipinoreaction #filipinoreacts #bl2022

1 thought on “2022 fahlanruk the series tập 20 – FahLanRuk The Series – Episode 12 – Reaction/Commentary 🇹🇭”

Leave a Comment