2022 fahlanruk the series tập 18 – [Official Teaser] ฟ้าลั่นรัก FahLanRuk The Series

Xin chào đọc giả.Ngày hôm nay, tôi mạn phép đưa ra cái nhìn chủ quan về [Official Teaser] ฟ้าลั่นรัก FahLanRuk The Series . Phần lớn nguồn đều được update ý tưởng từ các nguồn website nổi tiếng khác nên sẽ có vài phần khó hiểu. Video đã đạt được 753707 và 18446 views. “ฟ้าลั่นรัก” Fahlanruk The Series Official Teaser | ENG SUB
เพื่อนทางกาย…ที่ไม่คิดจะผูกพันทางใจ แต่เรื่องของ “หัวใจ”…ใครจะไปห้ามได้
Physically attracted friends, with no anticipation for “emotional bonding”
Still the matters of “Heart” No one can Deny.

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เริ่ม 11 กันยายน 65
เวลา 23.00 น. ทางช่อง MCOT HD 30
Uncut Version ทุกวันจันทร์
เวลา 00.00 (GMT+7) ผ่านทาง WeTV (ภายในประเทศไทย)
เวลา 00.00 (GMT+8) ผ่านทาง GagaOOLala ทั่วโลก (ยกเว้นญี่ปุ่น,เกาหลี)
เวลา 01.00 (GMT+9) ผ่านทาง Heavenly (เฉพาะประเทศเกาหลี)

On Sunday
premier on 11 September 2022
11.00 PM. on MCOT HD 30
Uncut Version on Monday
00.00 AM (GMT+ 7) on WeTV (Thailand)
00.00 AM (GMT+8) on GagaOOLala (Global except for Japan, Korea)
01.00 AM (GMT+9) on Heavenly (Korea)

นำแสดงโดย
– “ฟ้าลั่น” รับบทโดย “ต้นข้าว” ชยุตม์ นิติชาคร IG: chayuthn
– “เชอเบท” รับบทโดย “เจมส์” ธนบูรณ์ วิศว์รุ่งโรจน์ IG: jameswisx
– “ปิง (ปิงโง่)” รับบทโดย “ริว” ดนุดล สุรณาภรณ์ชัย IG: ryu_danudol
– “แท๊ป” รับบทโดย “เก้า” สิรวิช สุวรรณรัตน์ IG: kkaaoobob
– “ปริ๊นซ์ (หนูก๊อง)” รับบทโดย “ต้อง” พิรุฬห์วัฒน์ วรรณสอน IG: tong.ton9
– “เกียร์” รับบทโดย “วิน” กิตติพนธ์ โชติจิรนันท์ IG: wiinktp
– “ต้าร์” รับบทโดย “ยิ้ว” วาริ อติอานนท์ IG: yiwwari
– “พริ้ง” รับบทโดย “เฟิร์น” สิริกร คูณาภินันท์ IG: baifernsirikorn

ผลิตโดย : บริษัท เซฟ สตูดิโอ จำกัด
ควบคุมการผลิต : กู่ เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข
กำกับซีรีส์ : ฉิก สกล เตียเจริญ , เค ไชยณรงค์ แต้มพงษ์

ขอขอบคุณเพลงประกอบซีรีส์
เชื่อในเธอเชื่อในรัก ดัง-พันกร

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : fahlanruktheseries
Instagram : @fahlanruktheseries
Twitter : @fahlanruk
TikTok : @SafeStudio_official

ติดต่อโฆษณา งานนักแสดง
โทร. 061-961-5544
E-mail : [email protected]

#safestudio
#fahlanruktheseries #ฟ้าลั่นรักเดอะซีรีส์ #fahlanruk #ฟ้าลั่นรัก

[Official Teaser] ฟ้าลั่นรัก FahLanRuk The Series
#Official #Teaser #ฟาลนรก #FahLanRuk #Series


Xem thêm về [Official Teaser] ฟ้าลั่นรัก FahLanRuk The Series

fahlanruk the series tập 18

fahlanruk the series tập 18, #SafeStudio,#Fahlanruk,#Fahlanruktheseries,#LGBTQ,#BL,boyloveseries, #Official #Teaser #ฟาลนรก #FahLanRuk #Series

[Official Teaser] ฟ้าลั่นรัก FahLanRuk The Series


Đa số nguồn đều được update ý tưởng từ những nguồn website đầu ngành

Tác giả gốc: SafeStudio Official

fahlanruk the series tập 18 fahlanruk the series tập 18 [/ caption]

Nguồn video [Official Teaser] ฟ้าลั่นรัก FahLanRuk The Series

https://www.youtube.com/watch?v=YDSgzQdvdfE

Chi tiết thêm tại [Official Teaser] ฟ้าลั่นรัก FahLanRuk The Series

[tie_list type = “starlist”]
 • Tác giả: SafeStudio Official
 • Views: 753707
 • Rate: 5.00
 • Like: 18446
 • Dislike:
 • Từ khoá: #SafeStudio,#Fahlanruk,#Fahlanruktheseries,#LGBTQ,#BL,boyloveseries
 • Từ khoá phụ: fahlanruk the series tập 18
 • Mô tả: “ฟ้าลั่นรัก” Fahlanruk The Series Official Teaser | ENG SUB
  เพื่อนทางกาย…ที่ไม่คิดจะผูกพันทางใจ แต่เรื่องของ “หัวใจ”…ใครจะไปห้ามได้
  Physically attracted friends, with no anticipation for “emotional bonding”
  Still the matters of “Heart” No one can Deny.

  ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
  เริ่ม 11 กันยายน 65
  เวลา 23.00 น. ทางช่อง MCOT HD 30
  Uncut Version ทุกวันจันทร์
  เวลา 00.00 (GMT+7) ผ่านทาง WeTV (ภายในประเทศไทย)
  เวลา 00.00 (GMT+8) ผ่านทาง GagaOOLala ทั่วโลก (ยกเว้นญี่ปุ่น,เกาหลี)
  เวลา 01.00 (GMT+9) ผ่านทาง Heavenly (เฉพาะประเทศเกาหลี)

  On Sunday
  premier on 11 September 2022
  11.00 PM. on MCOT HD 30
  Uncut Version on Monday
  00.00 AM (GMT+ 7) on WeTV (Thailand)
  00.00 AM (GMT+8) on GagaOOLala (Global except for Japan, Korea)
  01.00 AM (GMT+9) on Heavenly (Korea)

  นำแสดงโดย
  – “ฟ้าลั่น” รับบทโดย “ต้นข้าว” ชยุตม์ นิติชาคร IG: chayuthn
  – “เชอเบท” รับบทโดย “เจมส์” ธนบูรณ์ วิศว์รุ่งโรจน์ IG: jameswisx
  – “ปิง (ปิงโง่)” รับบทโดย “ริว” ดนุดล สุรณาภรณ์ชัย IG: ryu_danudol
  – “แท๊ป” รับบทโดย “เก้า” สิรวิช สุวรรณรัตน์ IG: kkaaoobob
  – “ปริ๊นซ์ (หนูก๊อง)” รับบทโดย “ต้อง” พิรุฬห์วัฒน์ วรรณสอน IG: tong.ton9
  – “เกียร์” รับบทโดย “วิน” กิตติพนธ์ โชติจิรนันท์ IG: wiinktp
  – “ต้าร์” รับบทโดย “ยิ้ว” วาริ อติอานนท์ IG: yiwwari
  – “พริ้ง” รับบทโดย “เฟิร์น” สิริกร คูณาภินันท์ IG: baifernsirikorn

  ผลิตโดย : บริษัท เซฟ สตูดิโอ จำกัด
  ควบคุมการผลิต : กู่ เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข
  กำกับซีรีส์ : ฉิก สกล เตียเจริญ , เค ไชยณรงค์ แต้มพงษ์

  ขอขอบคุณเพลงประกอบซีรีส์
  เชื่อในเธอเชื่อในรัก ดัง-พันกร

  ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
  Facebook : fahlanruktheseries
  Instagram : @fahlanruktheseries
  Twitter : @fahlanruk
  TikTok : @SafeStudio_official

  ติดต่อโฆษณา งานนักแสดง
  โทร. 061-961-5544
  E-mail : [email protected]

  #safestudio
  #fahlanruktheseries #ฟ้าลั่นรักเดอะซีรีส์ #fahlanruk #ฟ้าลั่นรัก

[/ tie_list]

“ฟ้าลั่นรัก” Fahlanruk The Series Official Teaser | ENG SUB
เพื่อนทางกาย…ที่ไม่คิดจะผูกพันทางใจ แต่เรื่องของ “หัวใจ”…ใครจะไปห้ามได้
Physically attracted friends, with no anticipation for “emotional bonding”
Still the matters of “Heart” No one can Deny.

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เริ่ม 11 กันยายน 65
เวลา 23.00 น. ทางช่อง MCOT HD 30
Uncut Version ทุกวันจันทร์
เวลา 00.00 (GMT+7) ผ่านทาง WeTV (ภายในประเทศไทย)
เวลา 00.00 (GMT+8) ผ่านทาง GagaOOLala ทั่วโลก (ยกเว้นญี่ปุ่น,เกาหลี)
เวลา 01.00 (GMT+9) ผ่านทาง Heavenly (เฉพาะประเทศเกาหลี)

On Sunday
premier on 11 September 2022
11.00 PM. on MCOT HD 30
Uncut Version on Monday
00.00 AM (GMT+ 7) on WeTV (Thailand)
00.00 AM (GMT+8) on GagaOOLala (Global except for Japan, Korea)
01.00 AM (GMT+9) on Heavenly (Korea)

นำแสดงโดย
– “ฟ้าลั่น” รับบทโดย “ต้นข้าว” ชยุตม์ นิติชาคร IG: chayuthn
– “เชอเบท” รับบทโดย “เจมส์” ธนบูรณ์ วิศว์รุ่งโรจน์ IG: jameswisx
– “ปิง (ปิงโง่)” รับบทโดย “ริว” ดนุดล สุรณาภรณ์ชัย IG: ryu_danudol
– “แท๊ป” รับบทโดย “เก้า” สิรวิช สุวรรณรัตน์ IG: kkaaoobob
– “ปริ๊นซ์ (หนูก๊อง)” รับบทโดย “ต้อง” พิรุฬห์วัฒน์ วรรณสอน IG: tong.ton9
– “เกียร์” รับบทโดย “วิน” กิตติพนธ์ โชติจิรนันท์ IG: wiinktp
– “ต้าร์” รับบทโดย “ยิ้ว” วาริ อติอานนท์ IG: yiwwari
– “พริ้ง” รับบทโดย “เฟิร์น” สิริกร คูณาภินันท์ IG: baifernsirikorn

ผลิตโดย : บริษัท เซฟ สตูดิโอ จำกัด
ควบคุมการผลิต : กู่ เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข
กำกับซีรีส์ : ฉิก สกล เตียเจริญ , เค ไชยณรงค์ แต้มพงษ์

ขอขอบคุณเพลงประกอบซีรีส์
เชื่อในเธอเชื่อในรัก ดัง-พันกร

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : fahlanruktheseries
Instagram : @fahlanruktheseries
Twitter : @fahlanruk
TikTok : @SafeStudio_official

ติดต่อโฆษณา งานนักแสดง
โทร. 061-961-5544
E-mail : [email protected]

#safestudio
#fahlanruktheseries #ฟ้าลั่นรักเดอะซีรีส์ #fahlanruk #ฟ้าลั่นรัก

35 thoughts on “2022 fahlanruk the series tập 18 – [Official Teaser] ฟ้าลั่นรัก FahLanRuk The Series”

 1. ส่วนตัวนะ เราไม่อินกับนายเอก รู้สึกว่าเหมือนพยายามแสดง จริตดูเป็นสาว แล้วคู่พระนายดูแล้วไม่ค่อยเข้ากัน เสียดายเรื่องนี้ ทุกอย่างโอเคหมด แต่คู่หลักเราขัดใจ ถือว่าพลาดในการคัดเลือกนายเอก

  Reply
 2. Only think I understand with all this is that they are in love with each other without knowing it. Once they know it they refuse. They are both the same

  Reply
 3. Wait… so Sher and Prince aren’t dating? I thought Sher and Fan both had boyfriends they were cheating on after watching the first couple episodes but coming back here I’m confused.

  Reply
 4. อยากได้ชื่อเพลงตอนเปิดเรื่องชอบเนื้อเพลงค่ะ

  Reply

Leave a Comment