2022 Cutie Pie The Series Vietsub – OST Cutie Pie Series – Just Being Friendly (Tilly Birds ft. MILLI) – NuNew(Kirin) cover

Kính thưa đọc giả., mình mạn phép đưa ra cái nhìn chủ quan về OST Cutie Pie Series – Just Being Friendly (Tilly Birds ft. MILLI) – NuNew(Kirin) cover . Đa phần nguồn đều đc cập nhật ý tưởng từ những nguồn trang web lớn khác nên có thể vài phần khó hiểu. Video đã đạt được 10315 và 258 views. OST Cutie Pie Series ep5 (Vietsub by me)
mê đoạn này quá, nên mình sub thui hehe

Chất lượng video không tốt vì có thể bị dính b.ả.n q.u.y.ề.n (sub vì đam mê kkk)

OST Cutie Pie Series – Just Being Friendly (Tilly Birds ft. MILLI) – NuNew(Kirin) cover
#OST #Cutie #Pie #Series #Friendly #Tilly #Birds #MILLI #NuNewKirin #cover


Xem thêm về OST Cutie Pie Series – Just Being Friendly (Tilly Birds ft. MILLI) – NuNew(Kirin) cover

Cutie Pie The Series Vietsub

Cutie Pie The Series Vietsub, [vid_tags], #OST #Cutie #Pie #Series #Friendly #Tilly #Birds #MILLI #NuNewKirin #cover

OST Cutie Pie Series – Just Being Friendly (Tilly Birds ft. MILLI) – NuNew(Kirin) cover


Đa số nguồn đều đc lấy thông tin từ những nguồn website nổi tiếng

Tác giả gốc: Đỗ Thị Bích Trâm

Cutie Pie The Series Vietsub [/ caption]

Nguồn video OST Cutie Pie Series – Just Being Friendly (Tilly Birds ft. MILLI) – NuNew(Kirin) cover

https://www.youtube.com/watch?v=OUu6Eed0HMo

Chi tiết thêm tại OST Cutie Pie Series – Just Being Friendly (Tilly Birds ft. MILLI) – NuNew(Kirin) cover

[tie_list type = “starlist”]
 • Tác giả: Đỗ Thị Bích Trâm
 • Views: 10315
 • Rate: 5.00
 • Like: 258
 • Dislike:
 • Từ khoá: [vid_tags]
 • Từ khoá phụ: Cutie Pie The Series Vietsub
 • Mô tả: OST Cutie Pie Series ep5 (Vietsub by me)
  mê đoạn này quá, nên mình sub thui hehe

  Chất lượng video không tốt vì có thể bị dính b.ả.n q.u.y.ề.n (sub vì đam mê kkk)

[/ tie_list]

OST Cutie Pie Series ep5 (Vietsub by me)
mê đoạn này quá, nên mình sub thui hehe

Chất lượng video không tốt vì có thể bị dính b.ả.n q.u.y.ề.n (sub vì đam mê kkk)

6 thoughts on “2022 Cutie Pie The Series Vietsub – OST Cutie Pie Series – Just Being Friendly (Tilly Birds ft. MILLI) – NuNew(Kirin) cover”

 1. Yoot kit baeb ni
  Yoot kit ley
  Ruseuk dae tang ti
  Bpen kae peuan gan
  Yoot wai kae ni
  Yoot wai ley
  Dai bprot ter ya len
  Geun bpai gwa nan
  Len tak ma ha chan semer tap took keun wan
  Mak geun gwa peuan kuan ja bpen
  Len bpen huang chan mae nai reuang ti mai samkan
  Ter chop ma tam hai chan e yang ngai
  Ti len baeb ni nan man bplae wa ngai
  Chan yang sapson lae song sai
  Bpen peuan gan dtong len baeb nai
  Dai dtae payayam ja mai kit arai ti mai kuan kit
  Wela ti rao glai chit mak bpai
  Ru dtua ik ti nai jai
  Mi dtae kam tam
  Mak mai geun ja ton wai
  Bok chan ti ja dai mai
  Ta ter hai chan
  Bpen peuan len
  Ya len geun gwanan dai mai
  Ta chan len
  Geun sen bpai ter rap dai mai
  Chuay bok chan sak ti
  Wa ti chan yeun
  Ter yeun, ti diao gan mai
  Yoot len geun peuan len
  E keu dton ni rao bpen kae peuan gan
  Lae chan go kit yak mi sit mak gwa nan
  Ngan ter keu peuan sanit kong chan
  Peuan arai bok fan dee gon non
  Peuan baeb nahi dom hua laew bok hom
  Reum mai nae jai ao na ma glai dtalot
  Wela chan dtong gan krai go bpen ter ti ma got
  Jai ter, kit meuan gan reu bplao
  Je, baeb ni bpai chan aep
  Pleu jai hai bpai mae man
  Mai at bpen cing
  Dai dtae payayam ja mai kit arai ti mai kuan kit
  Wela ti rao glai chit mak bpai
  Ru dtua ik ti nai jai
  Mi dtae kam tam
  Mak mai geun ja ton wai
  Bok chan ti ja dai mai
  Ta ter hai chan bpen peuan len
  Ya len geun gwanan dai mai
  Ta chan len geun sen bpai ter rap dai mai
  Chuay bok chan sak ti
  Wa ti chan yeun
  Ter yeun, ti diao gan mai
  Ta ter mai koey ti ja ruseuk
  Meuan ti jai chan ruseuk
  Kae peuan len chan go bpen hai ter mai wai
  Ja dai prom tam jai, ro hai ter bok
  Wa bpen peuan gan tao nan
  Yoot len geun peuan len
  Dai dtae payayam ja mai kit arai ti mai kuan kit
  Wela ti rao glai chit mak bpai
  Ru dtua ik ti nai jai
  Mi dtae kam tam
  Mak mai geun ja ton wai
  Bok chan ti ja dai mai
  Ta ter hai chan bpen peuan len
  Ya len geun gwanan dai mai
  Ta chan len geun sen bpai ter rap dai mai
  Chuay bok chan sak ti
  Wa ti chan yeun
  Ter yeun, ti diao gan mai
  Ta ter mai koey ti ja ruseuk
  Meuan ti jai chan ruseuk
  Kae peuan len chan go bpen hai ter mai wai
  Ja dai prom tam jai, ro hai ter bok
  Wa bpen peuan gan tao nan
  Yoot len geun peuan len

  Reply

Leave a Comment