2022 biên soạn tài liệu – HƯỚNG DẪN VIỆC BIÊN SOẠN TÀI LIỆU

Hello quý khách.Bữa nay, tôi xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về HƯỚNG DẪN VIỆC BIÊN SOẠN TÀI LIỆU . Đa số nguồn đều được lấy thông tin từ những nguồn trang web nổi tiếng khác nên sẽ có vài phần khó hiểu. Video đã đạt được 3163 và 8 views. -Giờ công của nhân viên được xác định dựa theo thẻ chấm công của nhân viên đó.

-Đối với trường hợp giờ công bị thiếu thì người lao động phải làm giấy đề nghị xác định công theo quy định quản lý giờ công.

-Đối với trường hợp phát hiện giờ công không đúng, không chính xác theo quy chế của công ty thì phòng nhân sự phải mời nhân viên liên quan lên để giải thích, nếu vi phạm quy chế thì phải xử lý theo quy chế kỷ luật của công ty.
#QUYDINH #quyetdinh
-Đối với trường hợp nhân viên làm giờ tăng ca thì phòng nhân sự phải kiểm tra các giấy đề nghị tăng ca của nhân viên đó xem có đúng với các chính sách, quy định của công ty hay không. Trường hợp không đúng hoặc là người lao động làm tăng ca vượt quá 1h/ngày làm việc mà không có giấy tăng ca thì phải mời nhân viên đó lên để giải trình.

-Sau khi hoàn thành bảng tổng hợp công, phòng nhân sự cần in tổng hợp chấm công và chuyển cho từng bộ phận để xác định tính chính xác của giờ công của từng nhân viên. Nếu có sự khiếu nại của nhân viên thì phòng nhân sự phải tiến hành giải quyết.

HƯỚNG DẪN VIỆC BIÊN SOẠN TÀI LIỆU
#HƯỚNG #DẪN #VIỆC #BIÊN #SOẠN #TÀI #LIỆU


Xem thêm về HƯỚNG DẪN VIỆC BIÊN SOẠN TÀI LIỆU

biên soạn tài liệu

biên soạn tài liệu, QUYDINH,quyetdinh, #HƯỚNG #DẪN #VIỆC #BIÊN #SOẠN #TÀI #LIỆU

HƯỚNG DẪN VIỆC BIÊN SOẠN TÀI LIỆU


Phần nhiều nguồn đều đc update ý tưởng từ các nguồn website lớn

Tác giả gốc: KHẢI GAMING

biên soạn tài liệu biên soạn tài liệu [/ caption]

Nguồn video HƯỚNG DẪN VIỆC BIÊN SOẠN TÀI LIỆU

https://www.youtube.com/watch?v=ne3-poWvIk4

Chi tiết thêm tại HƯỚNG DẪN VIỆC BIÊN SOẠN TÀI LIỆU

[tie_list type = “starlist”]
 • Tác giả: KHẢI GAMING
 • Views: 3163
 • Rate: 5.00
 • Like: 8
 • Dislike:
 • Từ khoá: QUYDINH,quyetdinh
 • Từ khoá phụ: biên soạn tài liệu
 • Mô tả: -Giờ công của nhân viên được xác định dựa theo thẻ chấm công của nhân viên đó.

  -Đối với trường hợp giờ công bị thiếu thì người lao động phải làm giấy đề nghị xác định công theo quy định quản lý giờ công.

  -Đối với trường hợp phát hiện giờ công không đúng, không chính xác theo quy chế của công ty thì phòng nhân sự phải mời nhân viên liên quan lên để giải thích, nếu vi phạm quy chế thì phải xử lý theo quy chế kỷ luật của công ty.
  #QUYDINH #quyetdinh
  -Đối với trường hợp nhân viên làm giờ tăng ca thì phòng nhân sự phải kiểm tra các giấy đề nghị tăng ca của nhân viên đó xem có đúng với các chính sách, quy định của công ty hay không. Trường hợp không đúng hoặc là người lao động làm tăng ca vượt quá 1h/ngày làm việc mà không có giấy tăng ca thì phải mời nhân viên đó lên để giải trình.

  -Sau khi hoàn thành bảng tổng hợp công, phòng nhân sự cần in tổng hợp chấm công và chuyển cho từng bộ phận để xác định tính chính xác của giờ công của từng nhân viên. Nếu có sự khiếu nại của nhân viên thì phòng nhân sự phải tiến hành giải quyết.

[/ tie_list]

-Giờ công của nhân viên được xác định dựa theo thẻ chấm công của nhân viên đó.

-Đối với trường hợp giờ công bị thiếu thì người lao động phải làm giấy đề nghị xác định công theo quy định quản lý giờ công.

-Đối với trường hợp phát hiện giờ công không đúng, không chính xác theo quy chế của công ty thì phòng nhân sự phải mời nhân viên liên quan lên để giải thích, nếu vi phạm quy chế thì phải xử lý theo quy chế kỷ luật của công ty.
#QUYDINH #quyetdinh
-Đối với trường hợp nhân viên làm giờ tăng ca thì phòng nhân sự phải kiểm tra các giấy đề nghị tăng ca của nhân viên đó xem có đúng với các chính sách, quy định của công ty hay không. Trường hợp không đúng hoặc là người lao động làm tăng ca vượt quá 1h/ngày làm việc mà không có giấy tăng ca thì phải mời nhân viên đó lên để giải trình.

-Sau khi hoàn thành bảng tổng hợp công, phòng nhân sự cần in tổng hợp chấm công và chuyển cho từng bộ phận để xác định tính chính xác của giờ công của từng nhân viên. Nếu có sự khiếu nại của nhân viên thì phòng nhân sự phải tiến hành giải quyết.

Leave a Comment