2022 academic ranking of world universities – Academic Ranking of World Universities (2003 – 2019 )

Hello quý khách.Ngày hôm nay, mình mạn phép đưa ra cái nhìn chủ quan về Academic Ranking of World Universities (2003 – 2019 ) . Phần nhiều nguồn đều đc lấy thông tin từ các nguồn website đầu ngành khác nên có thể vài phần khó hiểu. Video đã đạt được 2173 và 11 views. According to 2019 recodes Worldwide have over 10,000 universities and colleges. Belongs to the USA , Europe has more than 8000 universities and the rest of other universities have been spread over other countries. among the 10,000+universities, academic top-ranking universities in each years showing in this video. As the recodes university is Harvard (USA) is leading on the NO 1 rank from 2003 to 2019 continuously.

Subscribe the channel and get more latest videos.

Resources: shanghairanking, wikipedia, timeshighereducation

Academic Ranking of World Universities (2003 – 2019 )
#Academic #Ranking #World #Universities


Xem thêm về Academic Ranking of World Universities (2003 – 2019 )

academic ranking of world universities

academic ranking of world universities, universities,academic,ranking,top universities,best universities,world rank,top,harvard university,history,statistic,records,reports, #Academic #Ranking #World #Universities

Academic Ranking of World Universities (2003 – 2019 )


Đa số nguồn đều đc lấy thông tin từ những nguồn trang web đầu ngành

Tác giả gốc: Nine24 Trends

academic ranking of world universities academic ranking of world universities [/ caption]

Nguồn video Academic Ranking of World Universities (2003 – 2019 )

https://www.youtube.com/watch?v=ixuLBvDTsHQ

Chi tiết thêm tại Academic Ranking of World Universities (2003 – 2019 )

[tie_list type = “starlist”]
 • Tác giả: Nine24 Trends
 • Views: 2173
 • Rate: 5.00
 • Like: 11
 • Dislike:
 • Từ khoá: universities,academic,ranking,top universities,best universities,world rank,top,harvard university,history,statistic,records,reports
 • Từ khoá phụ: academic ranking of world universities
 • Mô tả: According to 2019 recodes Worldwide have over 10,000 universities and colleges. Belongs to the USA , Europe has more than 8000 universities and the rest of other universities have been spread over other countries. among the 10,000+universities, academic top-ranking universities in each years showing in this video. As the recodes university is Harvard (USA) is leading on the NO 1 rank from 2003 to 2019 continuously.

  Subscribe the channel and get more latest videos.

  Resources: shanghairanking, wikipedia, timeshighereducation

[/ tie_list]

According to 2019 recodes Worldwide have over 10,000 universities and colleges. Belongs to the USA , Europe has more than 8000 universities and the rest of other universities have been spread over other countries. among the 10,000+universities, academic top-ranking universities in each years showing in this video. As the recodes university is Harvard (USA) is leading on the NO 1 rank from 2003 to 2019 continuously.

Subscribe the channel and get more latest videos.

Resources: shanghairanking, wikipedia, timeshighereducation

Leave a Comment