2022 academic ranking of world universities – 2021 ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities ARWU TOP 10 Universities

Hi quý vị.Bữa nay, tôi xin chia sẽ về chủ đề 2021 ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities ARWU TOP 10 Universities . Phần nhiều nguồn đều đc cập nhật thông tin từ các nguồn trang web nổi tiếng khác nên có thể vài phần khó hiểu. Video đã đạt được 483 và 0 views. Harvard University tops the ranking list for the 19th year.
Stanford University and the University of Cambridge remain at the No. 2 and No. 3 seats.
Other Top 10 universities are MIT (4th), Berkeley (5th), Princeton (6th), Oxford (7th), Columbia (8th), Caltech (9th), and Chicago (10th).

2021 ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities ARWU TOP 10 Universities
#ShanghaiRankings #Academic #Ranking #World #Universities #ARWU #TOP #Universities


Xem thêm về 2021 ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities ARWU TOP 10 Universities

academic ranking of world universities

academic ranking of world universities, [vid_tags], #ShanghaiRankings #Academic #Ranking #World #Universities #ARWU #TOP #Universities

2021 ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities ARWU TOP 10 Universities


Phần lớn nguồn đều đc update ý tưởng từ những nguồn website đầu ngành

Tác giả gốc: ShanghaiRanking

academic ranking of world universities [/ caption]

Nguồn video 2021 ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities ARWU TOP 10 Universities

https://www.youtube.com/watch?v=NtN41OoAso4

Chi tiết thêm tại 2021 ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities ARWU TOP 10 Universities

[tie_list type = “starlist”]
 • Tác giả: ShanghaiRanking
 • Views: 483
 • Rate: nan
 • Like: 0
 • Dislike:
 • Từ khoá: [vid_tags]
 • Từ khoá phụ: academic ranking of world universities
 • Mô tả: Harvard University tops the ranking list for the 19th year.
  Stanford University and the University of Cambridge remain at the No. 2 and No. 3 seats.
  Other Top 10 universities are MIT (4th), Berkeley (5th), Princeton (6th), Oxford (7th), Columbia (8th), Caltech (9th), and Chicago (10th).
[/ tie_list]

Harvard University tops the ranking list for the 19th year.
Stanford University and the University of Cambridge remain at the No. 2 and No. 3 seats.
Other Top 10 universities are MIT (4th), Berkeley (5th), Princeton (6th), Oxford (7th), Columbia (8th), Caltech (9th), and Chicago (10th).

Leave a Comment